UVOD - PRVA SRPSKA ASTRO DATA

Možete i predpostaviti da u svom kompjuteru imam ogromnu bazu podataka ličnosti ( i događaja ) koji su svojim postojanjem i onim što su uradili, pobudili veliko interesovanje kako u našoj zemlji, tako i širom sveta.
Tu ćete naći puno ličnosti koje su prosto “ punile “ stranice novina iz celog sveta, ličnosti čija su imena godinama pa i decenijama odzvanjala iz radio ili TV aparata.
Kako sam dolazio do tih podataka ( datum, mesto, vreme rođenja ) neka ostane moja profesionalna tajna, mada moram da naglasim da sam jedan deo podataka rođenja znamenitih ličnosti dobio i od mojih kolega astrologa.
Polazeći od moje tvrdnje da “…astrološka karta pojedinca apsolutno mora odgovarati svemu onome što se desilo u životu te osobe “, veliki broj astroloških karata koje ćete naći na ovom sajtu morao sam da rektifikujem. Koristeći vlastito otkriće, tajnu o stepenima Zodijaka, vremenom je za mene postala “ igra “ da nađem tačno vreme nečijeg rođenja. Retki su horoskopi koji su uspeli pošteno da me namuče. Jedna od takvih karata pripada nikom drugom do Slobodanu Miloševiću - čitavih godinu dana sam tražio njegov tačan horoskop.
Rektifikacija horoskopa je tema moje četvrte knjige koju ću ( verovatno ) pisati u duetu sa velikim srpskim astrologom, mojom koleginicom Svetlanom Panjković, koja je i sama postala veliki majstor rektifikacije.
Napomena:

-horoskopi koji su rektifikovani i za koje odgovorno smatram da su tačni, nosiće oznaku R,
-horoskopi za koje nisam siguran da su tačni nosiće oznaku ?
-horoskopi bez R ili ? predstavljeni su onako kako sam ih ja dobio
-ličnosti koje nisu poznate našoj široj javnosti objasniću sa nekoliko rečenica

Kolege astrolozi, želim Vam puno ugodnih trenutaka u analiziranju datih horoskopa.

Prva Srpska Astro Data često će se dopunjavati, a kolege astrologe molim da nam šalju podatke rođenja interesantnih ličnosti ili događaja, da bi obogatili ovu jedinstvenu bazu podataka.

 

Nikola Stojanović