MENTALNA ZAOSTALOST KOD DECE

Deca čiji telesni, mentalni i emocionalni razvoj, rast i sazrevanje zaostaju za standardima i nivoima razvijenosti dece odgovarajućeg uzrasta smatraju se ometenim u psihofizičkom razvoju.

Ometenost u psihofizičkom razvoju obuhvata široku skalu osujećenja i posebnih teškoća kako u mentalnom, tako i u fizičkom razvoju i sazrevanju.

 

MENTALNA ZAOSTALOST KOD DECE

Deca čiji telesni, mentalni i emocionalni razvoj, rast i sazrevanje zaostaju za standardima i nivoima razvijenosti dece odgovarajućeg uzrasta smatraju se ometenim u psihofizičkom razvoju.
Ometenost u psihofizičkom razvoju obuhvata široku skalu osujećenja i posebnih teškoća kako u mentalnom, tako i u fizičkom razvoju i sazrevanju.

Mentalno zaostala deca su u znatnoj meri usporena u svom opštem razvoju i ograničena u sposobnostima učenja i prilagođavanja zahtevima društvene sredine. Oni zaostaju za svojim vršnjacima ne samo u pogledu intelektualnih sposobnosti, već i u odnosu na razvoj motorike (kasnije nauče da sede i hodaju) i razvoj govora.
Od etioloških faktora koji dovode do mentalne zaostalosti, značajnu ulogu imaju prenatalne infekcije ( rubeola, sifilis), postnatalne ( meningitis, encefalitis), zatim intoksikacije (trovanje), metabolički poremećaji, aberacije hromozoma i anomalije mozga.

Ove etiološke faktore bi mogli da podelimo na dve grupe: prvu grupu čine slučajevi kod kojih je vidljivo organsko oštećenje mozga i drugu, kod kojih osoba funkcioniše na retardiranom nivou, ali kod koje ne postoji očigledno i vidljivo organsko oštećenje, koje bi se moglo utvrditi raspoloživim dijagnostičkim metodama.

Na osnovu intelektualnog oštećenja, mentalno zaostale osobe možemo podeliti u sledeće kategorije: lako, umereno, teže i teško mentalno zaostale osobe.
Kod lake mentalne zaostalosti količnik intelegencije je između 50 i 70. Retko se dijagnostifikuje u ranom detinjstvu i obično se prepoznaje kada nastanu teškoće u toku školovanja, zbog trajnijeg neuspeha u učenju. Ova deca imaju sporije faze kognitivnog razvoja, zadržavaju se na stadijumu konkretnih operacija, ali ne dostižu nivo formalnog mišljenja. Mogu se obrazovati i profesionalno osposobljavati za određene poslove. U populaciji mentalno zaostale dece učestvuju sa 75-85%.

Umereno mentalno zaostala lica imaju količnik inteligencije između 35-50. Mogu da nauče jednostavan govor i komunikaciju, kao i da se brinu o svojim osnovnim potrebama. Osposobljavaju se za jednostavnije poslove i operacije pod zaštitnim uslovima. U ukupnoj populaciji mentalno zaostale dece učestvuju sa 13%. Ova kategorija zaostalosti obično se otkriva u ranom detinjstvu.

Teža i teška mentalna zaostalost se uglavnom otkrivaju odmah nakon porođaja. Govor, komunikacija i motorika se razvijaju sporo i samo delimično.
Kod teže mentalne zaostalosti količnik inteligencije je između 20 i 35. Ova deca se ne mogu školovati, ali se mogu osposobiti da savladaju elementarne higijenske navike.

Teža mentalna zaostalost je često združena sa epilepsijom, senzornim oštećenjima i psihozom.
Kod teške mentalne zaostalosti količnik inteligencije je ispod 20. Ovo je najteži stepen mentalne ometenosti, jer ne postoji mogućnost razvoja sposobnosti, higijenskih i drugih navika. Ova deca su potpuno zavisna od pomoći i nege drugih lica. Smatra se da 5% svih mentalnih retardacija pripada ovoj kategoriji.
Pre astrološke analize treba utvrditi da li je  mentalna zaostalost posledica oštećenja centralnog nervnog sistema, anomalija u glavi ili nije posledica svega navedenog, gde osoba funkcioniše na zaostalom nivou bez oštećenja.

Planeta Merkur simboliše inteligenciju, razum, misao, način razmišljanja, govor, reč i pokret.
Analiza pozicije Merkura, njegovih aspekata i dispozitora nije dovoljna za donošenje konačnih zaključaka da mentalna zaostalost postoji.
Merkur je prirodni vladar 3. polja, koje obavezno treba uključiti u analizu.

Analizirala sam oko 50 natalnih karti dece ometene u mentalnom razvoju. U najvećem broju slučajeva Saturn (zaostajanje) je bio povezan sa 3 .poljem i Merkurom.
Vladar 3.  polja je bio u znaku Jarca, u padu, izgonu, u lošim aspektima sa Saturnom, zatim dispozitor 3. polja je bio u lošim aspektima sa Saturnom, Saturn u 3. polju u padu, izgonu i lošim aspektima , Saturn u lošem aspektu sa Merkurom , Saturn u lošim aspektima sa planetama i dispozitorom 6. polja, vladar ascendenta i 3. polja u konjukciji sa Saturnom. Saturn je planeta koja koči i usporava funkcije organa i procesa u telu.

Kod dece gde je mentalna zaostalost posledica oštećenja centralnog nervnog sistema i drugih anomalija, uvek je bio uključen Uran i planete u  znaku Vodolije, koje su bile povezane lošim aspektima sa šestim, osmim, dvanaestim i prvim poljem, kao i njihovim dispozitorima. Ovo su polja koja direktno ugrožavaju zdravlje, psihu i sam život, a Uran vlada centralnim nervnim sistemom.
Kod oštećenja glave i anomalija na ovom organu, prisutan je uticaj znaka Ovna, kroz loš položaj planeta u ovom znaku, koje su povezane sa navedenim poljima. Znak Ovna vlada glavom.
Sposobnost razmišljanja i govora kod dece je bila ugrožena zbog ovih oštećenja. Merkur i vladar 3. polja su bili povezani sa planetama koje su ukazivale na uzroke koje su doveli do mentalne ometenosti.
Kod određenog broja dece koje su izgubila sposobnost govora ili se govor nikada nije razvio, vladar 3. polja je bio u konjukciji sa Neptunom (gubitak, ćutanje, tišina) ili u konjukciji sa južnim čvorom (gubitak).

Primer broj 1.

Leon, rođen 19.05.1987. godine u Beogradu, 18:50 h
Kod Leona je dijagnostifikovano zaostajanje u mentalnom razvoju. Prvo je bio razvrstan u kategoriju lako mentalno zaostale dece, a kasnije je zbog regresije intelekta prekategorisan u umereno mentalno zaostalu osobu.

Zbog oštećenja očiju tokom i posle porođaja, Leon boluje od trajnog slepila. Uspostavlja verbalni kontakt i hoda samostalno praveći grčevite pokrete.
Rođen je u znaku Bika, sa ascendentom u znaku Škorpije. Mars, jedan od vladara znaka Škorpije, nalazi se u 8. polju (opasnosti, rane, probadanja, operacije, krize, smrt) je na opasnoj nekretnici Betelgejz, pa Leon zbog povrede očiju tokom prevremenog porođaja carskim rezom, dolazi u životnu opasnost i ostaje u bolnici nekoliko meseci.

Pluton drugi vladar Škorpije, nalazi se u svom sedištu u znaku Škorpije na opasnom 8. stepenu ( opasnost po život) i odlazi u 12.polje ( gubici, izolovanost, bolnice i sve ustanove zatvorenog tipa) , što ukazuje na mogućnost da osoba jedan deo života provede u izolaciji u zatvorenim ustanovama. Pluton je retrogradan ( vraćanje, ponavljanje), ukazuje da će on nekoliko puta boraviti u ovakvim ustanovama. Do sada je Leon više puta boravio u bolnicama i  ustanovama socijalne zaštite ( domovima), gde se i trenutno nalazi. Pluton, vladar ascendenta ( prestavlja telo i samu osobu) je i u opoziciji sa Venerom, koja vlada 12. poljem, što ukazuje na istu stvar.

Ascendent je u konjikciji sa nekretnicom koja se zove Kiffa Australis i donosi loše zdravlje, gubitke i smrt.
Mars je i vladar 6. polja i dodatno ukazuje na zdravstvene probleme. Marsov dispozitor je Merkur, koji se nalazi u svom sedištu, znaku Blizanaca i pravi opoziciju sa retrogradnim Saturnom ( zaostajanje, zakašnjenje, sporost, ograničenje, nazadovanje), vladarem 3. polja ( inteligencija, mišljenje, logika, govor, pokret).
Saturn je retrogradan, pa dolazi do dalje intelektualne regresije i Leon biva prekategorisan iz lake u umereno mentalno zaostalu osobu, gde je količnik inteligencije niži.

Treće polje označava i pokrete, a Leon se često grči i koči u svom hodu. Saturn je i u široj opoziciji sa Marsom ( vladar Ascendenta koji prestavlja samu osobu), što potvrđuje navedeno.
Leon je prekinuo specijalno osnovno obrazovanje. Vladar 3. polja (osnovna škola) Saturn je u konjukciji sa Uranom ( prekid).
Vrlo je moguće da retrogradni Saturn u konjukciji sa Uranom koji vlada mozgom kao organom i centralnim nervnim sistemom, u ovom slučaju usporava procese mišljenja i učenja.
Zbog oštećenja vida i mentalne zaostalosti, Leon je osoba koja je  višestruko ometena u razvoju.

Svetla ( Sunce i Mesec) u lošim aspektima i na opasnim nekretnicama donose probleme sa vidom i slepilo.Sunce u muškom horoskopu vlada desnim okom, a Mesec levim, a u ženskom je obrnuto, odnosno Sunce vlada levim a Mesec desnim okom.
U ovom primeru Sunce, koje je u lošem aspektu sa Mesecom pravi aspekt  konjukcije sa nekretnicom Alcyone ( Plejade), koja dovodi do ozlede lica , očiju i prouzrokuje slepilo.
Uran se isto nalazi na nekretnici Aguleus, koja donasi slepoću na jedno ili oba oka, a Venera je u konjukciji sa nekretnicom Sharatan, koja isto utiče na vid.

Primer br.2 ( teža mentalna zaostalost, oštećenje glave)

Nikolina, rođ. 08.01.1999. godine u 17: 30h u Beogradu.Rođena je u znaku Jarca sa ascendentom u znaku Lava. Vladar ascendenta Sunce je u znaku Jarca u 6. polju, što ukazuje na zdravstvene probleme. Jarac simbolizuje duga, teška i hronična oboljenja.

Dispozitor vladara ascendenta (telo, osoba) je Saturn koji ujedno i vlada 6. poljem ( zdravlje) i 8. poljem ( krize, operacije,opasnosti), a nalazi se u znaku Ovna, gde je u padu, što dodatno komplikuje zdravstveno stanje, ukazujući da je oštećenje glave uzrok zdravstvenih problema.
Kao vladar polja zdravlja, direktno ugrožava sam ascendent ( ascendent je u kvadratu sa Saturnom) i  Sunce ( vitalnost, snaga organizma) koje je položeno u ovom polju. Saturn je u opoziciji sa Marsom, koji je u izgonu u znaku Vage.

Znak Device (zdravlje) je na vrhu 3. polja ( inteligencija, mišljenje, govor) i može ukazati da zdravstveno stanje utiče na sve što je u simbolici ovog polja, što potvrđuje položaj Merkura ( vladar znaka Device) u znaku Jarca  na samom vrhu 6.polja.
Uticaj znaka Jarca i samog Saturna, koji je Merkurov dispozitor je isključivo negativan i donosi zaostajanje, nazadovanje i kočnice u pogledu mentalnog razvoja.
Saturn je u ovom slučaju u potpunosti blokirao i zakočio celokupan psihofizički razvoj, jer Nikolina ne može da se razvija, kreće, razmišlja i govori.
Čitajući neke astrološke knjige često sam nailazila na podatak da Jupiter, planeta najvišeg intelekta u znaku Blizanaca i Device ( znaci izgona) u 6. polju donosi mentalnu zaostalost.

Nisam mogla da potvrdim tačnost ovih tvrđenja, zato što nisam naišla na ovakve slučajeve, ali je u mnogim Jupiter bio znaku svoga pada ( Jarac), kada je bio u poziciji vladara 3. i 9. polja.
I na kraju bih želela da istaknem da su natalne karte dece mentalno ometene u razvoju ( naručito teže i teške kategorije) bogata riznica podataka za izučavanje drugih pratećih oboljenja: epilepsije, autizma, mišićne distrofije, cerebralne paralize i senzornih oštećenja.
Uočava se veliki uticaj Urana i Neptuna kod epilepsije, Urana, planeta u Vodoliji i Saturna kod cerebralne paralize i Neptuna i znaka Ribe kod autizma.

Autor : Biljana Jovanović


Comments 

 
0 #2 2011-09-26 16:16
Ovaj decak je rodjen u Beogradu(kumov sin)
22.01.2008 6:30 AM.Mars na vrhu 6polja konj
BELATRIKS-dobar vojskovodja.Vladar asc(SATURN) u devici-zdravlje opoz. uran
Vladar 6polja i device u prvom conj neptun.
Kakve su sanse da se neutralise dejstvo neptuna i saturna jer dete tesko izgovara(posebn o slovo R).Ako mozete pomoci dok je jos mlad dok jos nije kasno. Meni je nezgodno da kazem kumu da tu postoje simptomi mentalne zaostalosti. Ako gresim ja cu biti presretan. Unapred hvala!
 
 
+25 #1 Nikola 2011-06-03 02:24
Sjajan tekst - odličan primer spoja strčnosti i astrologije.

Naime, Biljana je diplomirani socijalni radnik, u svom poslu je u kontaktu sa osobama koje su duševni bolesnici, osobama sa invaliditetom, osobama koje su zavisne od psihoaktivnih supstanci....

Naravno, od Biljane očekujemo još tekstova iz njene prakse...