UVOD - PRVA SRPSKA ASTRO DATA


Možete i pretpostaviti da u svom kompjuteru imam ogromnu bazu podataka ličnosti ( i događaja ) koji su svojim postojanjem i onim što su uradili, pobudili veliko interesovanje kako u našoj zemlji, tako i širom sveta.

Tu ćete naći puno ličnosti koje su prosto “ punile “ stranice novina iz celog sveta, ličnosti čija su imena godinama pa i decenijama odzvanjala iz radio ili TV aparata.

Kako sam dolazio do tih podataka ( datum, mesto, vreme rođenja ) neka ostane moja profesionalna tajna, mada moram da naglasim da sam jedan deo podataka rođenja znamenitih ličnosti dobio i od mojih kolega astrologa.

Polazeći od moje tvrdnje da “…astrološka karta pojedinca apsolutno mora odgovarati svemu onome što se desilo u životu te osobe “, veliki broj astroloških karata koje ćete naći na ovom sajtu morao sam da rektifikujem. Koristeći vlastito otkriće, tajnu o stepenima Zodijaka, vremenom je za mene postala “ igra “ da nađem tačno vreme nečijeg rođenja. Retki su horoskopi koji su uspeli pošteno da me namuče. Jedna od takvih karata pripada nikom drugom do Slobodanu Miloševiću - čitavih godinu dana sam tražio njegov tačan horoskop.

Rektifikacija horoskopa je tema moje četvrte knjige koju ću ( verovatno ) pisati u duetu sa velikim srpskim astrologom, mojom koleginicom Svetlanom Panjković, koja je i sama postala veliki majstor rektifikacije.

Napomena:

-horoskopi koji su rektifikovani i za koje odgovorno smatram da su tačni, nosiće oznaku R,

-horoskopi za koje nisam siguran da su tačni nosiće oznaku ?

-horoskopi bez R ili ? predstavljeni su onako kako sam ih ja dobio

-ličnosti koje nisu poznate našoj široj javnosti objasniću sa nekoliko rečenica

-ako negde vidite samo ime ličnosti, a tamo gde treba da budu podaci rođenja bude prazan prostor, to samo znači da nisam hteo da stavim podatke rođenja, ne bih li Vam zagolicao maštu…

Kolege astrolozi, želim Vam puno ugodnih trenutaka u analiziranju datih horoskopa.

Nikola Stojanović