HORARNA ASTROLOGIJA
Horarna astrologija je umetnost izvla?enja specifi?nih odgovora na specifi?na pitanja iz astroloke karte napravljena za vreme u kome je pitanje postavljeno.

Ono to je najbitnije da razjasnim , pre nego to po?nem sa objanjenjem, jeste to da horarna astrologija ne funkcionie na istom principu kao natalna.Druga?iji je princip tuma?enj

HORARNA ASTROLOGIJA


1. Pitanje: Da li ?u se pomiriti sa osobom X

Horarna astrologija je umetnost izvla?enja specifi?nih odgovora na specifi?na pitanja iz astroloke karte napravljene za vreme u kome je pitanje postavljeno.
Ono to je najbitnije da razjasnim , pre nego to po?nem sa objanjenjem, jeste to da horarna astrologija ne funkcionie na istom principu kao natalna. Druga?iji je princip tuma?enja.
Tako?e je bitno , ujedno i najvanije, da se napomene da ona daje odgovor samo na jedno konkretno pitanje. Za svako novo pitanje se otvara nov horoskop.
Kada se obra?ate astrologu za pitanje, potrebno je opisati okolnosti u kojima se trenutno nalazite i dobi?ete konkretan odgovor.
Horarna astrologija je brza, horarna astrologija je jednostavna i delotvorna, obezbe?uje konkretne odgovore.

Koliko brza ? Koliko jednostavna ?

Jedna moja klijentkinja nije bila u kontaktu sa svojim momkom ve? tri meseca, prekinuli su vezu, pa je postavila horarno pitanje, koje glasi: Da li ?emo ponovo biti zajedno ?
Postavljam pitanje za lokaciju gde se trenutno nalazim i stavljam vreme u kome sam se zainteresovala za ovaj slucaj vreme trenutka postavljenog pitanja.

Klijentkinja je predstavljena vladarom prve ku?e (signifikator pita?a), to je u ovom slu?aju Venera, i Mesecom (kosignifikator pita?a). Njen momak je prikazan vladarom sedme ku?e , to je Mars i samo u ljubavnim pitanjima - Suncem, zato to je mukarac.
Mars je u prvoj ku?i, to zna?i da je njen momak i dalje zainteresovan za nju i da je voli. Da li ?e se pomiriti i kada?
Odgovor ?emo dobiti dodavanjem predikcije vremena (da li ?e joj pri?i). Da bi smo to uradili, potrebno je da poveemo signifikatora njenog momka i nju.
Mesec (ona) je ve? na 18.stepenu u aplikacionom trigonu sa Marsom (njen momak), koji je na 19.stepenu, tako da ?e do perfekcije aspekta do?i za jedan stepen ili jednu vremensku jedinicu. Zna?i, za nedelju dana.
Pozvala sam klijentkinju i saoptila joj moju analizu, a ona je bila iznena?ena i rekla mi da ne veruje da ?e se desiti tako nesto .
Me?utim , za ta?no nedelju dana , ona je mene pozvala , ushi?ena, i saopstila mi je da joj je momak priao , rekao da je voli i pitao da se pomire.
Ono to joj nisam rekla , a videla sam, jesto to da ona sada ne?e biti za njega zainteresovana i da ho?e jedno vreme da bude sama. Tako je i bilo. To mi je i sama saoptila u telefonskom razgovoru.

Recepcije
Zato ona nije zainteresovana.?

Sada na scenu dolaze recepcije planeta, to najjednostavnije zna?i - analiza stavova i motivacija ljudi koji su uklju?eni u pri?u. Aspekt je akcija, ali ljudi ne preduzimaju akciju bez motiva. Ovo je klju?na stvar! U ve?ini konteksta recepcija se moe sagledati kao svi?anje ili voljenje..
Pogledajmo sada vladar sedme ku?e (njen momak), u ovom slu?aju Mars koji je u znaku Bika, Venerinom znaku, i u prvoj ku?i, on voli moju klijentkinju i eli je, ima motiv da bude sa njom.
A kakav je njen stav? Ona je predstavljena Venerom u Biku, to je izgon Marsa, ona ne?e eleti nita sa njim.Venera je u prvoj ku?i , a kad imamo vladara prve ku?e u sopstvenoj ku?i, i u sopstvenom znaku, osoba eli jedno vreme da bude sama, da se okrene sebi, zna?i da nita ne?e preduzimati po pitanju ljubavi.

2. Pitanje: Da li ?e mi ovaj klijent (poslovni partner) platiti ?

Ljudi ?esto postavljaju pitanja o novcu .
Upravo ovih dana zove me zabrinut klijent, informie me o svom slu?aju. Situacija je slede?a: njegov poslovni partner mu je pre godinu dana , dok je boravio u Australiji, ostao duan novac. Moj klijent je sve vreme bio u kontaktu sa njim , i ovaj je obe?ao da ?e mu novac dati kada bude doputovao u Beograd. Ono to je jako interesantno, poslovni partner je boravio u Beogradu dva meseca i obe?ao da ?e vratiti novac. Nekoliko dana pre njegovog povratka za Australiju, klijent mi je postavio ovo pitanje.
Otvorila sam kartu u trenutku postavljanja pitanja.

Moj klijent je predstavljen prvom ku?om i vladarom prve ku?e, a to je Saturn. Pogledajte, Saturn je u osmoj ku?i, zna?i da moj klijent razmilja o tu?em novcu. Mesec, koji tako?e ozna?ava pita?a je u osmoj ku?i.Ali ta pozicija zna?i samo da on razmilja o tome.

Sada ?emo pogledati njegovog poslovnog partnera. Nas zanima njegov novac, to je druga ku?a od sedme ku?e - osma ku?a.
Vladar osme ku?e je u osmoj, to zna?i da njegov novac ostaje u njegovom depu. Osma ku?a po?inje u Devici, vladar osme ku?e je Merkur koji je takodje u osmoj ku?i.
Tako je i bilo.Moj klijent nije dobio obe?ani novac i javio mi je da mu je bivi poslovni partner otiao za Australiju, ne javivi mu se. Signifikator unutar sopstvene ku?e ,uvek predstavlja loe vesti.

3. Pitanje: Kada ?e sti?i pismo ?

Autor ovog teksta postavlja pitanje.

Gledamo vladara tre?e ku?e - poiljaoca, kao signifikatora pisma te osobe.To nas dovodi do devete ku?e. Vladar devete ku?e je Saturn , koji je u konjunkciji sa Merkurom , koji dolazi iz druge ku?e, mog (naeg) poseda. Merkur je u separaciji od Saturna, ali je retrogradan, pa aplicira ka Saturnu.

Merkur je na 27. stepenu, a kad je planeta retrogradna, uzima se kao da je na 26. stepenu. Merkuru treba jedan stepen da do?e do Saturna koji je na 25.stepenu.
Da li ?e jedan stepen biti dan, nedelja ili mesec?
Merkur je u promenljivom znaku (srednja vremenska jedinica) i kadentnoj ku?i (najbra vremenska jedinica), zna?i izme?u jednog dana ili jedne nedelje. Pismo je stiglo za manje od nedelju dana - za pet dana.

Zna?aj Horarne Astrologije

Vidite i sami ta sve moe da se vidi u jednom horarnom pitanju, za kratko vreme, naravno, ako imate dovoljno prakse i iskustva. Ono to je najbitnije, jeste to, da vam ne treba ni datum ro?enja , niti va niti voljene osobe ili bilo koje druge osobe, dovoljno je samo da postavite pitanje.
Moete dobiti odgovor na svako pitanje, od banalnih, kao to su: gde je izgubljeni predmet, kada ?e me pozvati voljena osoba, da li ?e mi prijateljica do?i u posetu i kada , pa do onih sloenijih: da li ?u dobiti posao za koji sam konkurisao(la), kada ?u dobiti novac, da li ?e se moje dete operisati, da li je doktor koji ga le?i dobar, da li je pametno da se izvri operacija., ishod sudskog spora, zapoljavanje radnika, da li ?e mi komija iza?i iz zatvora itd.....
Horarna astrologija nije isklju?ivo predikativna, ona sa moe koristiti i za postavljanje pitanja u vezi i prolosti i budu?nosti.
Naravno, pre nego to se nau?i Horarna Astrologija, potrebno je nau?iti Natalnu Astrologiju. Preporu?ila bih svima koji bi eleli da u?e astrologiju , da odu u dobru kolu , kod ljudi koji ve? imaju dovoljno prakse, znanja i iskustva u svom radu, da ne bi krenuli ,moda, pogrenim putem i sticali, ?esto, pogrena znanja.

Ivana Arizanovi?


Comments 

 
+4 #4 2011-04-12 14:33

Barvo,zaista jednostavno objesnjeno,tako da se lepo i kao razume:)
 
 
+2 #3 Hajkula 2010-05-14 18:25
Ako si gledala kao 3 od 7, kao vest koju treba neko da ti posalje, onda ok.
 
 
+1 #2 Hajkula 2010-05-14 18:21
Zbunila si me /drugi primer/ Quote:
Gledamo vladara treće kuće - pošiljaoca, kao signifikatora pisma te osobe.To nas dovodi do devete kuće. Vladar devete kuće je Saturn ,


Kako si dosla do 9 kuce, ako kazes da se gleda signifikator 3 kuce, (u tvom horarcu) sto je Mesec, koji je otisao u 6 kucu na 23 vage.
 
 
+9 #1 indianka 2010-04-20 07:58
Napokon!
Jedan od rijetkih - čak bih rekla -
jedini tekst koji sam pročitala u životu
na najednostavniji način sročen,
bez previše filozofije, o horarcu!
Oduševih se!