FILM "KUM" (The Godfather)

Sigurna sam da ste svi gledali jedan od najboljih filmova svih vremena, film "Kum" ("The Godfather"). Dopao vam se, zar ne? U njemu igraju izvrsni glumci, zar ne? Sigurna sam da se slažete sa mnom. A složićete se i da je ovaj film naročito omiljen kod muškog pola (lično poznajem neke koji su ga gledali više puta). Zašto je to tako? Za to postoji astrološko objašnjenje.

FILM "KUM " (The Godfather)

Sigurna sam da ste svi gledali jedan od najboljih filmova svih vremena, film "Kum" ("The godfather"). Dopao vam se, zar ne? U njemu igraju izvrsni glumci, zar ne? Sigurna sam da se slaete sa mnom. A sloi?ete se i da je ovaj film naro?ito omiljen kod mukog pola (li?no poznajem neke koji su ga gledali vie puta). Zato je to tako? Za to postoji astroloko objanjenje. Mafija je organizacija poznata po ubistvima, pitoljima, opasnim likovima, reketiranju itd, a to jasno ukazuje da je mafija atroloki predstvljena znakom korpije ?iji je prirodni vladar Mars, tj. mukarac. Da je mafija predstavljena korpijom ukazuje i drugo ime za ovu organizaciju - Podzemlje (u prirodi korpija se zavla?i u tamna i mra?na mesta).Osim korpije kao osnovnog znaka Mafije moramo joj prirodati i znak Riba jer se Mafija ?esto naziva i tajnom organizacijom ( znak Riba ili 12. polje je polje tajni ). Mafija kao tajna organizacija se bavi nelagalnim poslovima (Ribe), drogom (Ribe) i kockom (Jupiter je drugi vladalac znaka Riba). No, da se vratimo filmu "Kum". Da li ste znali da neki od tih glumaca, po prvobitnoj zamisli ljudi iz filmske kompanije, nisu trebali da glume u njemu? I da li ste znali da su reiju tog filma hteli da povere Ser?u Leonu a ne Frensisu Fordu Kopoli?

Zato su ljudi iz filmske kompanije promenili svoje miljenje i time u?inili jo slavnijima reisera Frensisa Forda Kopolu i glavne glumce Marlona Branda, Al Pa?ina, Dejmsa Kana, Roberta Duvala, Dajanu Kiton, Taliju ajer, Don Kazala, i na kraju, glavnog "krivca" to je ovaj film postao jedan od najgledanijih na ?itavoj planeti, pisca Maria Puza? Odgovor lei u njihovim natalnim kartama, u kojima se jasno vidi, da su svojom voljom, ili ne, oni bili predodre?eni da zaigraju u njemu i time ponesu titulu slave i uspeha.

Da krenemo redom,da zavirimo u natalnu kartu ameri?kog pisca, italijanskog pokekla, koji je napisao knjigu "Kum" po kojem je kasnije snimljen istoimeni film.

MARIO PUZO (Mario Puzo), pisac, ro?en je 14.10.1920 u 1:53:17 PM u New Yorku , NY, SAD
Njegov Ascendent je na 15. stepenu Jarca, to ukazuje da je on sa pisanjem po?eo relativno kasno u ivotu (15. stepen je stepen Blizanaca - pisanje, Jarac - kasnije). Vladar Ascendenta, Saturn je poloen u 8. polju (polje korpije-mafija) i u konjunkciji je sa Jupiterom ( film, svetska slava), to nam odmah govori da je on (Saturn) pisaju?i (15. stepen) o staroj (Saturn) mafijakoj porodici (8. polje) stekao svetsku slavu (Jupiter), kao i da je njegov film kasnije ekranizovan (Jupiter).

ivotni uspeh traimo i u 10. polju. Njegovo 10 polje po?inje u korpiji (mafija) na 9. stepenu (film, svetska slava).U 10 polju ima Merkur (scenario) u korpiji (o mafiji) u konjunkciji sa Mesecom (o mafijakoj porodici).Vladar 10. polja (uspeh) i vladar 3. polja (pisanje) je Mars u Strelcu u 12. polju, te ne ?udi to je njegovo glavno delo - pri?a o tajnoj (12. polje), mafijakoj organizaciji (Mars-korpija) ekranizovano (Strelac) i postalo popularno irom sveta (Strelac).

FRENSIS FORD KOPOLA (Francis Ford Coppola), reiser, ro?en je 7.4.1939 u 1:39 AM u Detroitu, MI, SAD
Frensis Ford Kopola je reiser koji je veoma uspean u svom poslu, ali, svima se ?ini, da je njegovo najbolje ostvarenje upravo film "Kum". Da i on sam ne misli tako, ne bi se posle vra?ao da snimi i nastavke ("Kum 2. i 3."). To se vidi u njegovoj natalnoj karti jer njegovo 6. polje (posao) po?inje u Blizancima, a vladar tog polja je retrogradni (vra?anje) Merkur na 9 stepenu (filmska reija).

Vrh njegovog 10. polja (uspeh) po?inje u korpiji (mafija), dok je vladar tog polja, Mars na 9. stepenu Jarca (9. stepen je stepen Strelca - filmsko ostvarenje) poloen skoro ta?no na njegovog Ascendentu, to nam govori da je zbog reije u filmu (9. stepen) o mafiji (vrh 10.polja) koji je i danas jako gledan (Mars u Jarcu - delo koje ima trajnost) dobio nagrade (Mars na Ascendentu - on je zasluan za uspeh).

MARLON BRANDO (Marlon Brando), glumac, ro?en je 3.4.1924 u 11:00 PM u Omahi, NE, SAD
Pre nego to je Marlon Brando dobio ulogu Don Vita Korleona u film "Kum" efovi Paramunta su bili izri?iti u elji da ne sara?uju sa njim zbog njegovog, do tada, problemati?nog i neodgovornog ponaanja. Ipak, sre?a je u?inila svoje i Marlon Brando je postao glavni Don. Namerno sam naglasila sre?u jer je ovaj glumac zaista imao u ogromnoj, pa ?ak i neverovatnoj meri.
Njegov Ascendent je na 3. stepenu Strelca ?iji se vladalac Jupiter nalazi u 1. polju, u Strelcu, u svom seditu, gde planeta manifestuje svoje najja?e dejstvo. To je ve? jedan od razloga to je Marlon Brando dobio ulogu glavnog Dona, ali jo neto mu je doprinelo da ponese glavnu ulogu u tom filmu gde je on glava porodice, Don svih Donova, a to je Fortuna (sre?a) na 2 stepenu (najmo?nijem stepenu) na njegovom Ascendentu. Kad pogledamo samo njegov Jupiter i Fortunu (sre?a), deluje suvino raspravljati o ostalim planetama....
Taj Jupiter i Fortuna na 2 stepenu u trigonu sa Suncem (ivot) doprineli su mu da preivi atentant, iako je, u filmu, pogo?en sa vie od 5. metaka!!!
On je u filmu "glava" porodice i to je predstavljeno Suncem (glavni) u konjukciji sa Mesecom (porodica) u njegovom 4. polju (porodica). Sunce mu dolazi iz 9 ku?e (inostranstvo) to jasno ukazuje da je on glava porodice stranog porekla.Glavni posao su mu kockarnice to se jasno vidi zbog vladara njegovog Ascedenta Jupitera (kockarnice) poloenog u prvoj ku?i u dobrim aspektima.
Kada mu je ponu?eno da posluje sa drogom on to odbija jer mu je Neptun (droga) retrogradan.Ali posle ubistva svog sina Sonija (Dejms Kan) on pristaje da se time bavi - Retrogradni Neptun - ponovoljena ponuda za bavljenje drogom.On na taj posao pristaje kako bi omogu?io sinu Majku (Al Pa?ino) koji se tada nalazio na Sicilijida se vrati ku?i - Retrogradni (povratak) Neptun u 9 polju (inostranstvo) u Lavu ?iji je vladalac poloen u 4. polju (povratak ku?i iz inostranstva).

Ko mu je tajni neprijatelj? 12. polje po?inje na 14. stepenu korpije (14. stepen Bika -Tur?in; u korpiji - mafija). Neprijatelj ima jednu nameru a to je da ga ubije jer je vladalac korpije - Pluton poloen je u 8 ku?i (ubistvo) koji mu kvadrira Sunce (ivot).
Marlon Brando u filmu umire od sr?anog napada dok se igra sa unukom - Vladalac 9 polje (unuci) je Sunce koje je u kvadratu sa Plutonom u 8. polju (smrt).

DEJMS KAN (James Caan), glumac, ro?en je 26.3.1940 u Bronx-u, NY, SAD

Dejms Kan, u filmu Soni Korleone, je stariji sin Don Vita Korleona. Ascendent mu je na 26. stepenu kropije, to ukazuje da je on ?lan mafije. Vladalac Ascendenta je Mars u Biku koji je u konjunkciji sa Uranom zbog ?ega je on u filmu predstavljen kao nervozna osoba (Uran) koja brzo plane i ponekad nepromiljeno odreaguje (Uran).
Drugi vladar njegovog Ascendenta, Pluton nalazi se u 8. polju (smrt) na 0. stepenu Lava zbog ?ega je kasnije ubijen u filmu.
On je po starom pravilu prvenstva ro?enja trebao da postane Don ali nije, zato to je ubijen na putu ka sestri kojoj je bila potrebna njegova pomo?. Ba taj Uran (naglost) u konjukciji sa Marsom (on) naterao ga je da odreaguje naglo i napravi greku jer 12 polje (greke koje pravimo) tako?e po?inje u znaku korpije (Mars u konjunkciji sa Uranom).

Ko je Soniju tajni neprijatelj i ko ga je ubio iz zasede?
12. polje po?inje na 7 stepenu korpije to ukazuje da je njegov neprijatelj osoba iz mafije (korpija) koja mu je nudila partnerstvo (7. stepen Vage - partnerstvo). Vladalac 12. polja je Mars na 26. stepenu Bika ( Bik - Turska) to ukazuje da mu je neprijatelj mafija iz Turske. Drugi vladar 12. polja je Pluton na 0 stepenu Lava u 8. polju to pokazuje nameru njegovog tajnog neprijatelja, da ga ubije.
Njegovo 8. polje (smrt) po?inje u Blizancima (automobil, put) te je on izreten (Plutonu u 8. polju) na putu (Blizanci) ka svojoj sestri (Blizanci) u kolima (Blizanci).

DON KAZALE (John Cazale), glumac, ro?en je 12.8.1935 u Bostonu, MA, SAD
Don Kazale, u filmu Fredo Korleone, je drugi po redu od ?etvoro ro?ene dece Don Vita Korleona. U filmu je poznat po svojoj nespretnosti i po izdaji. Potvrdu njegovih glavnih osobina pronalazimo i u nastavku ovog kultnog filma gde je on prikazan kao osoba koja nije sposobna da nasledi oca i da vodi jednu od najmo?nijih tajnih organizacija. On je vie zainteresovan za no?ni ivot i pecanje nego za bilo ta drugo. U drugom delu ovog filma on izdaje svog brata. Sve to se sve vidi u njegovoj natalnoj karti.
Ro?en je u znaku Lava i sa podznakom u Devici. Njegovo Sunce se nalazi na 18. stepenu Lava (18. stepen je ?avolski stepen) u 12. ku?i (tajne, izdaje). I vladalac njegovog Ascendenta, Merkur je poloen u 12. ku?i (izdaja) te nije ni ?udo to je izdao svog brata (Merkur u 12. polju) koji ga je zbog toga kasnije ubio na pecanju (12. polje - pecanje).Da je izdajnik potvr?uje Neptun u Devici (u padu) na njegovom Ascendentu.
Pri atentatu na svog oca gde je on bio prisutan, toliko je bio nespretan da nije izvukao pitolj na vreme to nam potvr?uje Neptun (nespretnost) na njegovom Ascendentu (prva reakcija).

TALIJA AJER (Talia Shire), glumica, ro?ena je 25.4.1946 u 3:56 PM Lake Success-u, NY, SAD

Film "Kum" po?inje svadbom ove glumice ( u filmu Koni ). To nije slu?ajno. Kao prvo, pisac romana "Kum" Mario Puzo je ro?en u znaku Vage (Vaga - svadba), a Ascedent ove glumice se nalazi na 2. stepenu Vage.
U drugim nastavcima ovog kultnog filma ona postaje neuroti?na i bolesna osoba to doprinosi Neptun (bolest, neuroza) na njenom Ascedentu.
U prvom delu ovog ostvarenja ona ima problema sa svojim muem koji je ?esto tu?e. Njeno 7. polje (suprug) po?inje u Ovnu, pa joj je mu grubijan. Vladar 7. polja je Mars na 1. stepenu Lava (stepen Ovna) to jo vie ukazuje na njegovu sklonost ka pesni?enju i udaranju. Mars (vladar 7. polja - njen mu) ali i njen brat (Mars je vladalac i 3. polja) je u konjukciji sa Plutonom (smrt) to jasno ukazuje da su Konin mu i stariji brat, Soni, ubijeni.
Ko je ubio njenog mua? U 7. polju (polje bra?nog partnera) se nalazi Merkur (brat) na 8. stepenu (smrt), te je njen brat Majkl ubio njenog mua.

AL PA?INO (Al Pacino), glumac, ro?en je 25.4.1940 u 11:03 AM Manhattan-u, NY, SAD
Al Pa?ino, u filmu Majkl Koreleone, najmla?i je sin koji je uspeno nasledio svog oca i postao novi Don.
Na po?etku filma, on je bio u vojsci, gde je pokazao veliki uspeh.To ne ?udi jer mu je vladar 6. polja (vojska) Saturn u Biku 10. polju (uspeh, priznanja, nagrade). Porodica ga doivljava kao inteligentnu osobu kojoj je cilj da se to bolje obrazuje kako bi dostigao ugled. Na to ukazuje Jupiter (studiranje) poloen na Mc-u.
Sve do trenutka kada je na njegov otac izvren atentat, on ne pokazuje interesovanje za porodi?ne poslove i sve do tada je posve?en uglavnom u?enju i zabavljanju sa devojkom. Nakon tog doga?aja, predlae da on bude taj koji ?e osvetiti (Pluton) napad na oca (kvadrat Sunce) tako to ?e ubiti (Pluton) komandira policije (Sunce) za kojeg je njegova porodica uverena da sara?uje sa glavnim neprijateljem porodice Korleone (neprijatelji -12. polje). Napravljen je plan da se ugovori sastanak na javnom mestu (Lav) , po mogu?stvu u restoranu (Lav) i da se tu ubije (Pluton) komandir policije (Lav) i glavni neprijatelj mafija Tur?in (Pluton - ubiti u kvadratu sa Suncem u znaku Bika -Tur?in).

Nakon toga, zbog sigurnosti, Majkl je poslat na dui godinji odmor na Siciliju. Njegov Ascedent je na 5. stepenu (odmor) Lava (odmor), ?iji je vladalac Sunce na 5. stepenu (odmor) Bika (selo) koji se nalazi u konjunkciji sa Saturnom (dui odmor) u 10. polju (uspeh) tako da je on tim svojim potezom, tj. odlaskom na dui godinji odmor, uspeno spasao sebi ivot (Sunce).
Na odmor odlazi u o?evo rodno selo, u mesto Korleone na Siciliji - Njegovo Sunce se nalazi na 5. stepenu Bika (odmor na selu) u konjunkciji sa Saturnom (mesto porekla) i sve to u 10. polju (polje oca). To mesto je neobi?no jer u njemu gotovo da nema muaraca, koji su ubijeni zbog krvne osvete - jer su Sunce i Satrun (mesto Korleone) u kvadratu sa Plutonom (krvna osveta,pobijeni).

U tom mestu upoznaje devojku, ?erku lokalnog vlasnika kafane i eni je. Al Pa?ino u svom 5. polju (odmor, devojka, kafana) ima Mesec na 21. stepenu Strelca (stepen i znak inostranstva) te on pronalazi devojku u inostranstvu i zaljubljuje se, a odmah nakon toga i eni njome.
Prva ena opisana je njegovim 7. poljem koje po?inje u Vodoliji. Vladar tog polja je Uran na 21. stepenu (inostranstvo) u Biku (na selu).
Da je ona njegova prva ena potvr?uje i re?enica iz filma koja glasi - " Majkla kao da je grom udario kada ju je video " to opisuje 7. polje u njegovoj natalnoj karti koje po?inje na 5. stepenu (ljubav, iz ljubavi) u Vodoliji (grom).
Prva ena na kraju gine od bombe koja je postavljena u automobilu, to je simbolika Urana koji predstavlja bombe i eksplozije.Drugi vladalac 7. polja Saturn je egzaktnom kvadratu sa Pluton to pokazuje da je ubzo nakon ven?anja ona ubijena.
Zato je Al Pa?ino nasledio svog oca i postao Don? Zato to je vladar njegovog Ascendenta Sunce, poloeno u 10. polju (uspeh,poloaj) i u konjunkciji je sa Saturnom to daje dugu vladavinu.Dok je ?ekao da postane Don otac (Sunce) ga u?i da bude strpljiv (Saturn) jer ?e mu to doprineti da se uspeno (10. polje) vlada.
Kako je postao Don? Tako to je posle smrti svog oca (Sunce-otac konjunkcija Saturn-posle) pobio svoje neprijatelje (kvadrat Pluton u 12 polju-neprijatelji).
Druga Majklova ena, Kej, predstavljena je njegovim 9. poljem. U njemu se nalazi Merkur na 11 stepenu Ovna. Ona je u?iteljica (Merkur) i u jednom od nastavka ovog filma on se razvodi od nje (11. stepen je stepen Vodolije - razvod).

DAJANA KITON (Diane Keaton), glumica, ro?ena je 5.1.1946 u 2:49 AM u Los Angeles-u, CA, SAD
Dajana Kiton, u filmu Kej, zabavljala se sa Majklom pre njegovog prvog braka. Dok su se zabavljali, Majkl ju je ube?ivao da on nije kao njegova porodica. Vladar njenog 5. polja Neptun u skoro ta?nom je kvadratu sa Venerom (ljubav) te je to razlog zato ju je Majkl lagao. Nakon ubistva komandira policije, Majkl mora da se krije to je tako?e opisano vladarom njenog 5. polja - Neptunom.

Dajanin Ascendent po?inje na 18. korpije to je i nju dovelo u mafijaku porodicu udajom za Majkla. Njen suprug je opisan 7. poljem koje po?inje na 18. stepenu (?avolski stepen) Bika. Vladar tog polja je Venera na 8. stepenu Jarca, tako da ?e ona vremenom po?eti da veruje da je Majkl zao (18.stepen Bika) i da je ubica (Venera na 8. stepenu).
Na kraju njenog 7. polja se nalazi Uran, koji pokazuje da ?e se njih dvoje, posle dugog niza godina provedenih zajedno razvesti (Uran je na kraju 7. polja i zbog toga deluje kasnije).

ROBERT DUVAL (Robert Duvall), glumac, ro?en je 5.1.1931 u 5:10 AM u San Diego-u, CA, SAD
Robert Duval, u filmu Tom Hajden je usvojeni sin Don Vita Korleona. On je advokat porodice i glavni konsilijere, tj. savetnik. Ro?en je u znaka Jarca sa podznakom u Strelcu. Vladar Ascendenta je egzaltirani Jupiter (jako dejstvo) na 15. stepenu (savetnik) Raka u 7. polju (advokatura). Jupiter se nalazi u konjunkciji sa Plutonom (mafija) te je on zbog toga postao advokat mafije.
Njegovo 6. polje (posao) po?inje u Blizancima (savetnik) ?iji je vladar Merkur (savetnik) na 15. stepenu (stepen Blizanaca - savetnik) u konjunkciji sa Suncem i Saturnom u Jarcu (savetuje glavnog ?oveka i time mu doprinosi da dugo vlada). Vladar 6. polja (posao) Merkur, kao i vladar njegovog Ascendenta Jupiter, u konjunkciji sa Plutonom su u retrogradnom hodu, pa tako on zadrava svoju poziciju glavnog advokata porodice i glavnog konsilijera i kada Don Vita Korleona zamenjuje njegov sin Majkl.

NINO ROTA (Nino Rota), kompozitor, ro?en je 3.12.1911 u 7:30 AM u Milan-u, Italy
Nino Rota je kompozitor koji je svojim talentom doprineo da muzika iz filma " um" postane slavna i poznata.
On je ro?en u znaku Strelca (film), sa podznakom u Strelcu (film) a i Sunce mu se nalazi na 9 stepenu (stepenu Strelca-film) to je dovelo do toga da on napie muziku za film.Vladar Ascendnenta, Jupiter se nalazi u 12. polju (umetnost, muzika) na 28. stepenu korpije (muzika za mafijaki film).
Kao to vidite, nita nije slu?ajno....Da li su oni birali uloge ili je uloga birala njih? Ostavljam vas da sami prona?ete odgovor.

Autor : Ana Rakovi?


Comments 

 
+16 #4 Joe 2011-08-06 23:56
Svaka čast. Tekst je strava, oduševljen sam. Film sam gledao ne znam koliko puta, a kad god ga puste na TV mogu ponovo da ga gledam. Interesantan mi je i ascedent Marlon Branda na 3.stepenu strelca. Sada mi je jasno i zašto sam ja kao blizanac u podznaku, sa merkurom na 3.stepenu strelca imitirao i skidao njegov izraz lica skoro ko u originalu:-)
 
 
0 #3 Simona 2011-06-01 17:00
Quote:
Ko je ubio njenog muža? U 7. polju (polje bračnog partnera) se nalazi Merkur (brat) na 8. stepenu (smrt), te je njen brat Majkl ubio njenog muža.
Quote:
Talia Shire

Da li je ovo moguce videti na osnovu pomenutog?
 
 
+26 #2 Simona 2011-06-01 16:54
Svaka cast za ovoliki trud i rad!
Bas lepo razmisljas!
Kada se cita tekst, prepoznaje se lako cija si ucenica, jer si usvojila i nacin razmisljanja i stil!
Ovo je kompliment, jer su se mnogi trudili da to postignu, ali im bas i nije poslo za rukom.
 
 
+30 #1 Nikola 2011-06-01 02:17
Šta reći, kakav film, takav i tekst...