PRIČA O NAŠIM PRECIMA ILI O NAMA....

Rođenjem nasleđujemo svoje telo i u njemu gene kao oznake određenih sklonosti, bolesti ,fizičkih karakteristika.  A šta je sa oznakama same duše? Da li i nju čini skup svih naših predaka? I na koji način se talože informacije u nama u vidu određenih sklonosti,fobija,strahova,ljubavi prema nečemu što još nismo okusili, a znamo da jesu naši roditelji,njihovi roditelji ili neki još dalji preci?

PRI?A O NAIM PRECIMA ILI O NAMA

Ro?enjem nasle?ujemo svoje telo i u njemu gene kao oznake odre?enih sklonosti, bolesti ,fizi?kih karakteristika. A ta je sa oznakama same due? Da li i nju ?ini skup svih naih predaka? I na koji na?in se taloe informacije u nama u vidu odre?enih sklonosti,fobija,strahova,ljubavi prema ne?emu to jo nismo okusili, a znamo da jesu nai roditelji,njihovi roditelji ili neki jo dalji preci?

U natalu svake osobe, baba ili deda, su predstavljeni vrhovima 1 i 7 ku?e. U skladu sa tim, neminovna je sli?nost sa po jednim od njih (sa onim koji je predstavljen naim Ascedentom). Ne treba o?ekivati identi?ne sudbine ali u skladu sa raznoliko?u zna?aja svakog aspekta u natalu , njihove ivotne pri?e vrlo su vidljive i samim tim utkane i u na ivotni put. Makar samo na nivou razmiljanja. Svojom slobodnom voljom mi ?emo pomalo modifikovati, makar odnos prema ivotnim deavanjima, ako ne same doga?aje. Ro?ena sam 04.10.1971. u 19 57h u Beogradu. U mom natalu, majka mog oca prikazana je mojim 1 poljem. Ve? samim tim nije ?udno to li?im na nju. Fizicki samo. Jer Ascedent je upravo to, na fizi?ki izgled. Da zanemarim paralele naih ivotnih pri?a, ovim tekstom elim da se fokusiram na sam kraj njenog ivota.
Svoj godinji horoskop obi?no uradim pred ro?endan, jer je to nekako logi?no. Ne treba ih nikad raditi mnogo unapred jer vam ne?e biti najjasnija poruka svih planetarnih aspekata. Pre desetak dana kada sam pogledala svoj ovogodinji horoskop, silno sam se prepala. Videla sam svoju ivotnu ugroenost. Pojam smrti se nikad ne upotrebljava jer je gotovo nemogu?e doku?iti, a i nepotrebno, sam trenutak naeg kraja. Venera, kao vladar Ascedenta u tom horoskopu je u korpiji, na stepenu Riba. Vladar Venere je Pluton u 3 polju u kvadratu sa vladarem 12, Merkurom u 12 polju. Sa odre?enom teskobom i bez neke dublje analize zatvorih taj dokument u kompjuteru. I rekoh sebi, neka bude kako je zapisano. Verovatno sa godinama dobijamo tu crtu pomirljivosti.

Pre ta?no nedelju dana, telefonom sam saznala da je moja nana, preminula. Tako smo je zvali jer u trenutku kad je dobila unuke , verovatno iz jedne doze sujete, nije elela da bude jednostavno baba. Sedam u kola i dok me mu vozi do njenog stana, prvo to mi pada na pamet je upravo ta zamrznuta slika neba koja se zove solarni horoskop. I kao da se sve odjednom razbistrilo u mojoj glavi. Slika tog solara dobija pravo zna?enje. Vladar Ascedenta, koji je u ovom slu?aju ona (ali i ja na neki drugi na?in), je Venera u korpiji (smrt), na stepenu Riba (san,besvesno stanje). Ta?no sam znala da ?u dobiti informaciju da je umrla u snu. To je pokazano na jo jedan na?in u mom natalu. Vladar 8 polja (smrt) je Saturn (u poznim godinama), u 12 polju (u snu), na stepenu Device (smrt usled teke bolesti u starosti). Ista pozicija govori o usamljeni?koj smrti. Svojim tvrdoglavim i nerazumnim ponaanjem uspela je da se posva?a sa celom familijom i da poslednje godine svog ivota provede potpuno sama. Jedino drutvo koje je elela bila je blizina njenog ku?nog ljubimca, ma?ke po imenu Baki. O tome tako?e govori poloaj Saturna na stepenu Device (analogno 6 polju,kucni ljubimci). Osmo polje je na stepenu Blizanaca (kra?e rastojanje od mesta ro?enja). Ro?ena je u Beogradu a preminula je u Pan?evu.

I sada tek, po prvi put, razvla?im ?itav njen ivot u svojoj glavi, a kroz moj horoskop. Svaka ta?ka u mom natalu ta?no odraava nju i mene ali na potpuno dva razli?ita na?ina. Zvu?i nemogu?e ali je zapravo izuzetno i nepogreivo ta?no. Sva mogu?a dualnost tuma?enja astrolokih pojmova sada kao da je otkrivena na jedan vrlo zanimljiv na?in.
Moje 7 polje,u znaku Strelca, predstavlja njenog prvog mua koji je sutinski bio stranac (Hrvat). A vladar, Jupiter je u konjukciji sa Neptunom pa to govori da je bio strane (Strelac) vere (Neptun). Deveto polje, koje govori o njenom drugom muu, je u znaku Jarca, na stepenu Vodolije, pa je to bila duga veza (Jarac) sa razvedenim ?ovekom (stepen Vodolije).

Drugo polje natala, ?ija je simbolika novac, je u Raku a vladar istog, Mesec je u 11 polju, u Ovnu. Pa su njena primanja, ve? dug niz godina, bila vojna (Ovan) penzija (11 polje) koju je nasledila od drugog mua. Kako vidimo da je to ba novac njenog drugog mua? Pa, vladar tog istog Meseca u Ovnu je Mars na MC-u koji deluje i na 9 polje (njen drugi mu). Da li mozete da pretpostavite koje je boje njen nov?anik ? Pa, crvene (Ovan), naravno. Kod mene, isti aspekt je krivac to jako brzo troim novac. Ovaj talenat je poja?an i Mese?evom opozicijom sa Uranom.

Tre?e polje natala govori ta se deava u naem komiluku. Ovde je u znaku Raka, na stepenu Vodolije (buka). Poloaj njenog stana ( u prizemlju zgrade, odmah do ulaza) je takav da svaki put kad bilo ko u?e ili iza?e iz zgrade, ?ini se kao da prolazi upravo kroz njen hodnik. Mesec u Ovnu nam otkriva da je ?esto dolazila u sukob sa svima u njenoj okolini. U mom slu?aju, gde god sam stanovala, uvek se u blizini neto zidalo, gradilo. Trenutno su mi prve komije izuzetno bu?ne. Stalno neto popravljaju, bue, lome, vare. I tako je godinama. Ovo je polje koje opisuje i na?in na koji razmiljamo i govorimo. Mesec u Ovnu je u jedanaestom polju a ono ovde pretstavlja enu njenog sina, tj. moju majku. Na alost, ?esto su se sva?ale i to na jedan izuzetno glasan (Mesec u opoziciji sa Uranom) na?in. Takva pozicija pokazuje da je ba ona inicirala svaki sukob sa mojom majkom.

?etvrto polje koje govori o ne?ijem domu je u znaku Lava, a vladar istog, Sunce je u Vagi u 5 polju, pa ona svoj dom sti?e kroz brak (Vaga) i taj svoj stan godinama kasnije pripisuje svom detetu (5 polje), a mom ocu. Ista pozicija natera?e je da se ?ak dva puta sudi (dvojnost znaka Vage ali i oznaka za sud,su?enje) za stan. Najpre je elela da ostvari pravo na stan svog drugog mua a godinama kasnije, nakon smrti mog oca, sudila se samnom i mojom sestrom za stan koji je poklonila svom sinu a koji smo mi automatski nasledile. Moram da dodam da je to bilo ni?im izazvano jer je do kraja svog ivota ostala u istom. Nikome od nas nije palo na pamet da je ugrozi na bilo koji na?in. Ali, na alost, svako od nas svet oko sebe sagledava kroz sopstvene kvalitete.

Mesec u natalu ene pokazuje kakva je kao majka. Ovde, Mesec u Ovnu u opoziciji sa Merkurom, Suncem i Uranom otkriva ?itav niz detalja. Nije bila ba maj?inski tip ene. Vie je cenila sopstvenu slobodu nego obaveze prema svome sinu. Njena majka je odgajila mog oca do punoletstva (Merkur je u konjukciji sa Plutonom). U mom slu?aju ovako poloen Mesec govori o mojoj izuzetno energi?noj i sposobnoj majci. Bila je pravi pokreta? (Mesec u Ovnu) mnogih doga?anja u svom okruenju. Sada sam ja zasluna, na neki na?in, za mnoge aktivnosti u mojoj porodici. Naravno, i ja, kao majka, konstantno zahtevam , od svog deteta, stalan red, rad i disciplinu (Ovan) . Da li je potrebno re?i koliko to mojoj ?erki ne prija (Mesec u opoziciji sa Merkurom) ? Svejedno, ?vrsto sam ube?ena da je to jedino ispravan na?in vaspitanja.

Jo mnotvo neverovatnih detalja pokazuje zato je njen ivot bio ba takav kakav jeste. Ja ne mogu a da se ne zapitam, da li smo svi mi samo marionete u ve? odre?enim ivotnim igrama ili postoji i neto vie. Mnogo vie, a zove se slobodna volja u okviru ta?no odre?enog sudbinskog puta.
Hvala joj za sve to mi je od srca dala. Hvala joj i za teko?e koje mi je uzrokovala jer je u?inila da mnoge stvari sagledam iz druga?ijeg ugla. Zahvalna svakom ko mi je kroz bol rairio duu, jer kad bol prevazi?emo ostane iroka dua koja je sposobna da razume vie i bolje, ja joj elim sre?an put u neka dalja duhovna prostranstva.

P.S. preturaju?i po njenim dokumentima otkrih jo neke zanimljivosti. Njen prvi mu , isto kao i moj prvi astroloski bra?ni partner, ro?eni su u istom znaku (Strelac). Njen drugi mu, isto kao i moj drugi partner, a zapravo prvi, zvani?no, mu, ro?eni su, opet, u istom astrolokom znaku znaku Ovna.
3 polje koje predstavlja ime je na stepenu Vodolije to je njoj donelo elju ali i realizaciju promenu imena. Ro?ena je kao Stanislava ali je znatno kasnije zvani?no promenila ime u Stanka. U mom slu?aju to se odrazilo kroz pisanje astrolokih tekstova.

Na kraju ostaje sutinsko pitanje, zato su nam dati ba takvi preci i koje to lekcije nam nude njihovi ve? proivljeni ivoti? Da li uz pomo? mo?nog astrolokog znanja moemo da izbegnemo sli?ne zamke koje nam ivot postavlja? Da, naravno, uz jedan preduslov a to je konstantan rad na sebi. irenjem sopstvene percepcije stvarnosti , moemo se izdi?i iznad mnogih neeljenih doga?aja i po?eti da se realizujemo na nekom drugom spiritualnijem nivou. A tada ivotni (astroloki) izazovi postaju kvalitativno druga?iji.

Autor : Silvana ?or?evi?

Comments 

 
+8 #7 2011-08-15 10:23
Zanimljiv tekst, ali meni jedna stvar nije jasna ..ako je prvom kucom predstavljena nasa baba po ocu, da li je onda i prva kuca nas deda po majci?
 
 
+22 #6 2011-06-13 11:45
Merkur je u Blizancima, na stepenu Jarca pa pričamo o ponovljenom (Jarac) tekstu (Merkur, Blizanci)... Pri tom je i Sunce (profesor) u konjukciji sa Merkurom u Blizancima pa upravo on daje objašnjenje o tekstu (Blizanci) koji je kvalitetan (Sunce) pa se zato i ponavlja (stepen Jarca)...
 
 
+24 #5 Nikola 2011-06-12 17:11
zasto se kopira?

Zašto ? Zato....

Šalim se. Kao prvo tekst je kvalitetan, malo je dorađen i samim time dobio je na kvalitetu, pa može da se postavi na sajt kao tekst...

Drugo, tekst (komentar) objavljen na Blogu i kao autonomni tekst na sajtu nema istu "težinu" - Naravno, kao tekst na sajtu dobija na značaju (to su "novinarski" fazoni - kada si dugo u novinarstvu, saznaju se te fore...

Treće, mnogi ne čitaju "stare teme" sa Bloga...ima i novih čitalaca...itd.
 
 
+2 #4 2011-06-12 10:39
Citam ovaj tekst i nekako sve vreme imam utisak da sam to vec procitala.....i gle nadjem isti tekst od istog autora na Blogu Priča o precima ili nama ?
October 05, 2010General by Silvana
zasto se kopira?
 
 
+19 #3 VENUS 2011-06-12 07:39
sjajan tekst,Silvana-pisiteeee jos
 
 
+20 #2 Simona 2011-06-12 06:35
Odusevljena sam! Svaka cast za ovu pricu.Iznad svega hvala ti sto si nas podstakla da analiziramo nase pretke.
Evo, ja sam probala i slaze se. Oduvek su mi govorili da izgledam skoro identicno kao baka i hteli su da mi daju njeno ime.(Ime najcesce kod nas i daju bebama po babama i dedama, pa je ovo jos jedan dokaz da ova teorija funkcionise)
 
 
+23 #1 Nikola 2011-06-12 00:44
Šta reći, odličan tekst koji nam govori , iz ugla Astrologije, da su sudbina naših predaka i nas samih usko isprepletane Astrološko - Genetskim nitima...

U našem horoskopu se nalaze sudbine našig rođaka, ali i svih bitnih osoba koje srećemo tokom života...