ČOVEK KOJI JE PRODAO AJFELOVU KULU

Uvek su postojali ljudi kojima je osnovno zanimanje bila prevara. Oni često menjaju svoj identitet, varaju na raznorazne načine kako bi došli do velike sume novca koja će im zagarantovati lepši i ugodniji život. Ali jedan prevarant koji je živeo u prošlom veku postao je slavan širom sveta zato što mu je uspelo nešto što nikome drugom nije - da proda Ajfelovu kulu u Parizu! Njegovo ime je Viktor Lustig.

 

?OVEK KOJI JE PRODAO AJFELOVU KULU

Uvek su postojali ljudi kojima je osnovno zanimanje bila prevara. Oni ?esto menjaju svoj identitet, varaju na raznorazne na?ine kako bi doli do velike sume novca koja ?e im zagarantovati lepi i ugodniji ivot. Ali jedan prevarant koji je iveo u prolom veku postao je slavan irom sveta zato to mu je uspelo neto to nikome drugom nije - da proda Ajfelovu kulu u Parizu! Njegovo ime je Viktor Lustg.
Viktor Lustig je ro?en 4.1.1890 u 1:14:45 PM Hostinne (50 N 32, 15 E 43), Czech Rep.

Viktor Lustig se smatra jednim od najtalnetnovanijih prevaranata koji su ikada iveli. Na samom Ascendentu nalazi se Neptun (prevara) na 2. stepenu (najmo?niji stepen, neto najbolje) Blizanaca, to nam je pokazatelj da je on stvarno bio jedan od najboljih u svojoj "struci".
U podznaku je Blizanac pa je on te?no govorio vie stranih jezika, to je karakteristi?no za osobe ro?ene u (pod)znaku Blizanaca. Pre velike prevare koja mu je pomogla da postane slavan, "operisao" je (Neptun na Ascendentu - lopov, prevarant) na prekookeanskim brodovima ( Neptun - brodovi, prekookenska putovanja) na liniji Pariz - Njujork.
Vladalac Ascendenta, Merkur, poloen je u 9. polju (inostranstvo), pa je on vrlo rano otiao iz svog rodnog kraja. Osim toga, u njegovom 9. polju (inostranstvo) se nalaze Sunce i Jupiter, to mu je donelo ivot u inostranstvu, ali i puno putovanja (Ascendent u Blizancima - putovanja). Na brodu se ?esto kockao i igrao karte (Sunce u konjunkciji sa Jupiterom - kocka, u 9. polju - dok putuje u inostranstvo).
Jednog dana 1925. godine pro?itao je u novinama (karakteristi?no za osobe kojima je Ascendent u Blizancima da puno ?itaju novine,) da pariske vlasti imaju nov?anih problema sa odravanjem Ajfelovog tornja. ?ak je i farbanje bilo skupo. Lustigu je sinula ideja!!!
Veti varalica uzeo je identitet (Neptun na Ascedentu - lani identitet) zamenika ministra za potu i telegraf (vladalac Ascedenta Merkur - pota, telegraf ; u 9. polju - ?lan vlade, ministar, Blizanci pota, telegraf) i dogovorio sastanak sa estoricom trgovaca starim gvo?em (Merkur u Jarcu kvadrat Mars u korpiji - prodaja sekundarnih sirovina).
Iznajmio je najskuplju sobu u prestinom Pariskom hotelu "Krilon" (Neptun - hotel na 2. stepenu - najskuplji hotel) gde ?e sastanak biti odran. Trgovcima je objasnio da drava eli da se rei Ajfelovog tornja, da ga proda u staro gvo?e, jer nema para za njegovo preskupo odravanje. Prodavcima je nazna?io da ova transakcija mora da ostane u strogoj tajnosti (Neptun) i da ponude za oktup dostave narednog dana. U me?uvremenu, Viktor Lustig je odmah prepoznao rtvu. To je bio trgovac Andre Poison. Njega je Viktor sutradan ponovo pozvao na sastanak gde mu je servirao jo jednu debelu la (Neptun). Naime, on je navodno "priznao" da u ministarstvu zara?uje malo, pa mora da na?e na?ina da "popuni" svoje rashode, pa zbog toga njegovi ugovori zahtevaju "odre?enu diskreciju" (Neptun). Andre Poison je bio upecan (pecati - Neptun)!!!!
Pomislio je kako je pred njim jo jedan korumpirani ministar vlade, zbog ?ega mu je dao mito i sredstva za otkup Ajfelovog tornja.
Kada je Andre Poison shvatio da je prevaran (Neptun) bilo ga je toliko sramota da se ?ak nije obratio policiji!.
Neptun na Lustigovom Ascendentu je retrogradan (ponavljanje), pa je veti prevarant pokuao jo jednom, nakon mesec dana, da izvede istu prevaru, ali u tome nije uspeo, pa je pobegao (Neptun) u Ameriku (jak uticaj 9. polja pa je otiao da ivi u inostranstvo).
Tamo je osmislio lanu mainu za pravljenje novca (Neptun - lana maina na 2. stepenu Bika - novac). Lustig je pred "klijentima" demonstrirao mainu koja je za est sati iskopirala nov?anicu od 100 dolara. Klijenti, ose?aju?i veliki profit, odmah bi kupili tu mainu. Me?utim, maina je za 12 sati iskopirala samo dve nov?anice od po 100 dolara, a zatim je iz nje po?eo da izlazi samo prazan papir. Lustig je prethodno u mainu ubacio nekoliko nov?anica ( 2. stepen, stepen Bika - novac) i uvek imao dovoljno vremena da pobegne (Neptun).
Viktor Lustig bio je hrabar ?ovek (Mars u korpiji) i veoma inteligentan (Merkur na MC - u u kvadratu (akcija) sa Marsom i Uranom) te je zbog zbog toga uspeo da na inteligentan na?in prevari, tada, najozloglaenijeg gangstera na svetu, Al Kaponea. Moda se niko drugi ne bi usudio da to proba, ali on jeste.
Jednog dana, Viktor Lustig, predloio je Al Kaponeu da uloi svoj novac u deonice koje nisu postojale. Kapone je dao Lustigu 50.000 dolara i rok od dva meseca da novac udvostru?i. Viktor Lustig je samo to ?ekao! Likovao je jer je uspeo da prevari (Neptun) najve?eg gangstera na svetu ( Neptun - prevara u konjunkciji sa Plutonom - mafija ).
Kada je proao odre?eni rok, Lustig je posetio Al Kaponea, vratio mu njegov novac, izvinuo mu se i dao objanjenje da je samo hteo da proveri da li moe da prevari najve?eg gangstera na svetu. Al Kapone nije mogao da veruje da je prevaran! U isto vreme dopalo mu se to pred sobom ima osobu koja je hrabra i smela za takav poduhvat. Zbog toga je zaustavio Lustiga na samom izlazu iz njegove kancelarije i ?astio ga sa 5. 000 dolara.
Retrogradni (vra?anje) Neptun (hapenje) u konjunkciji sa retrogradnim Plutonom (mnogo) doneli su mu 47. hapenja ali ni jednom nije osu?en.To je zasluga Neptuna na najmo?nijem 2. stepenu - svaki put se izvu?e. Na kraju je ipak "pao" zbog prevare sa novcem. Njegovo 12 polje (zatvor, hapenje) po?inje u Ovnu ?iji se vladalac Mars nalazi u korpiji (tu?i novac, tu?a imovina).
Izdala ga je tadanja ljubavnica . 5. polje (ljubavnica) po?inje na 12. stepenu (stepen Riba - izdaja). U 5. polju (devojka) nalazi se Saturn (problemi) koji je u kvadratu sa njegovim Neptunom ( izdaja ) i Plutonom (osveta, ljubomora).
Viktor Lustig osu?en je na 20. godina zatvora.
Posle 13. godina sluenja kazne u ?uvenom zatvoru Alkatrazu on umire od upale plu?a. Upale plu?a su karakteristi?ne za osobe koje imaju Ascendent u Blizancima sa Merkurom vladarom u kvadratu sa Marsom (upala). Njegovo 8. polje (smrt) po?inje u Strelcu (inostranstvo) to je dovelo da on umre daleko od svoje domovine ?eke. Drugi vladalac 12. polja (zatvor) je Venera u Jarcu na 3. stepenu (plu?a) u 8. polju (smrt).

Viktoru Lustigu i ostalim svetskim varalicama ljudi irom sveta se dive ba zbog njihove smelosti, fantasti?nih ideja i briljantne inteligencije da uspeno sprovedu svoju zamisao. Dive im se, sve do onog trenutka dok sami ne postanu rtva prevare.

Autor : Ana Rakovi?


Comments 

 
+16 #2 2011-06-21 05:11
Odličan tekst! Bravo!
 
 
+16 #1 Nikola 2011-06-20 20:43
Hehe, fascinantna priča i biografija. Normalno, Bez Neptuna na Ascendentu, na 2. stepenu, ova priča bi bila "nemoguća"...