SUDBINA  KONJA  ALYDAR I FARME CALUMET

Astrolog se u susretu sa klijentima svakodnevnu susreće sa ljudskim sudbinama. Vremenom shvatite da su skoro sve sudbine slične i da je sve manje životnih priča čiji životni tok vas iznenadi ili čak zapanji.
Takve „ekstremne“ životne priče sa luckastim, neočekivanim i često fatalnim posledicama možete videti na televiziji, na nekom od dokumentarnih kanala.

 

SUDBINA KONJA ALYDAR I FARME CALUMET

Astrolog se u susretu sa klijentima svakodnevnu susre?e sa ljudskim sudbinama. Vremenom shvatite da su skoro sve sudbine sli?ne i da je sve manje ivotnih pri?a ?iji ivotni tok vas iznenadi ili ?ak zapanji.
Takve ekstremne ivotne pri?e sa luckastim, neo?ekivanim i ?esto fatalnim posledicama moete videti na televiziji, na nekom od dokumentarnih kanala.
Pre neko ve?e sam gledao i sluao pri?u o sudbini ?uvenog konja Alydar iz vrhunske Calumet farme konja koja je uzgojila nekoliko nenadmanih ampiona konjskih trka.

Pri?a ide ovako:
Farmu konja je dugi niz godina veoma uspeno vodila Lucille P. Markey ( 11.Decembar 1888. Tollesboro, Kentucky). Naravno, ro?ena je u znaku Strelca (taj znak vlada konjima). U znaku Strelca, pored Sunca ima i Jupiter i sve to u trigonu sa Saturnom to joj je donelo i dug ivot ( Sunce ivot trigon Saturn dugo), ali i bogatstvo (Sunce u konjunkciji sa Jupiterom u znaku Strelca). Kada je umrla u svojoj 93 godini, iza sebe je ostavila ?uvenu farmu Calumet, koja je bila smatrana jednim od simbola Amerike neto kao to su Man?ester Junajted u fudbalu ili teniski turnir Wimbldon u Britaniji, u plusu, u dobitku od 93 miliona dolara !
E sad, tu po?ine i zaplet ove pri?e.
Gospo?a Lucille nije imala direktnog naslednika, jer je njen usvojeni sin umro pre nje. Farmu nasle?uje ?etvoro ro?aka koji nisu znali, a niti su hteli da rukovode tom farmom i tim poslom. Kao spasonosno reenje pojavljuje se mu jedne od naslednica koji, po njihovom miljenju, ima sve potrebne kvalitete da bi stao na ?elo farme voli konje, ?esto se kockao na konjskim trkama, ustar, ambiciozan, eljan dokazivanja. Njegovo ime je J.T.Lundy.

Naslednici su to jedva do?ekali i svi su se glatko sloili da on treba da vodi poslove oko farme. J.T.Lundy je imao odreene ruke. Odmah je krenuo na posao: obnovio je staje, ogradu, imanje, podigao je cene usluga izgledalo je da zna da radi svoj posao. Naslednici su bili zadovoljni jer su smatrali da je farma u dobrim rukama.
U tom periodu konj Alydar je bio zvezda farme. On je bio pobednik mnogih zna?ajnih trka i kao pastuv za priplod zara?ivao je farmi velike svote novca. ?inilo se da je sve u najboljem redu.
Me?utim, novi menader farme, poto je stekao poverenje naslednika, krenuo je da ispunjava svoje elje. Po?eo je da nekontrolisano troi farmin novac po elitnim destinacijama po svetu kupuje ku?e i stanove za sebe, kupuje privatni avion, drui se sa bogatim ljudima i ivi njihovim stilom u prevodu, troi ogromne sume novca. Kada je shvatio da je preterao i da je potroio farmin novac (setite se, Lucille ja na ra?unu farme ostavila 93 miliona dolara !), po?eo je da obija pragove Banaka i da pozajmljuje, da uzima kredite. Bilo je dovoljno re?i da je novi vlasnik ?uvene Farme Calumet, pa da mu sva vrata budu otvorena, da mu svaka suma novca bude dostupna. I pored toga to je iveo od pozajmljenog novca, stil ivota koji je pratilo sumanuto troenje, nije promenio.
Ubrzo su banke prestale da mu daju novac a Farma, u ?ije ime je podizao kredite polagano je tonula u bankrot. Dug prema bankama, posle 10 godina njegovog poslovanja je otiao u minus ?itavih 135 miliona dolara.
E, na taj podatak sko?im iz krevata, ne bi li naao podatke ro?enja J.T.Lundy-ja, ?oveka koji je za 10. godina svog rada stucao ?itavih 228 miliona dolara. Bilo mi je interesantno da pogledam horoskop tog ?oveka koji je bez ikakve kontrole potroio toliku sumu i unitio Ameri?ku konji?ku svetinju , ?uvenu Farmu Calumet.

Posle mnogih pokuaja njegove podatke ro?enja nisam naao, ali sam naao podatke ro?enja ?uvenog konja Alydar. On je tako?e bitan u ovoj pri?i.
Bio je osiguran na 36.5 miliona dolara. Jedne no?i, pred zoru , oko 6.ujutro, 13. Novembra 1990. (Lexington, Kentucky) veterinar dobija hitan poziv da do?e na farmu, jer je Alydar nesre?nim slu?ajem slomio nogu u svojoj tali udario je nespretno nogom o vrata. Ura?ena je hitna operacija. Me?utim, odmah slede?eg dana se deava potpuno ista povreda, na istoj nozi, na ista vrata, samo iznad ju?eranjeg preloma!
Veterinari nisu imali drugi izlaz no da konja uspavaju..
Farma dobija novac od osiguranja, ?itavih 36.5 milona dolara to je najve?a suma u istoriji ispla?ena za jednog konja!
Naravno, svi ovi doga?aji su uzburkali javnost i poslovanje sposobnog J.T.Lundy-ja je dolo pred lice javnosti.
Ubrzo je optuen za razne poslovne manipulacije, prevare i ubistvo konja Alydara. Na kraju su?enja, J.T.Lundy je osu?en na samo ?etvorogodinju robiju zbog raznoraznih poslovnih mahinacija i prevara, ali nije osu?en za o?igledno ubistvo prelepog konja Alydara. Njegova smrt ostala je zvani?no misterija, iako su vetaci na su?enju rekli da takvu povredu koju je imao konj Alydar, moe da izazove samo sudar konja sa kamionom na putu...!

Ne budem lenj, pa uradim rektifikaciju horoskopa konja Alydara.
Ro?en je 23.Marta 1975. u Lexington-u, Kentucky (84W30, 38N03) u 14h.

Njegovo 8.polje (smrt, stradanje) po?inje u znaku Vodolije to obi?no daje naglu, iznenadnu smrt. U 8.polju ima Mars (povreda) na 15. stepenu stepen Blizanaca noge. Dakle lom noge je uzrok smrti. Mars je u znaku Vodolije podkolenica. Mars vlada 10.poljem koje u slu?aju konja opisuje gazdu, vlasnika, gospodara. Mars tako?e vlada i Suncem (gospodar tako?e). Dakle, vlasnik je kriv za njegovu smrt.
Prvi vladar 8.polja Uran nalazi se u znaku korpije (ubistvo, ali i osiguranje) u 4.polju, pa se to deava u njegovoj ku?i u tali. Uran se nalazi na 1. stepenu korpije (osiguranje), ali je retrogradan , pa deluje i na 2. stepen (stepen Bika novac od osiguranja).
Drugi vladar Saturn se nalazi u 12. polju (misterija) na 12. stepenu ( stepen Riba opet misterija) To nam govori da ?e to ubistvo ostati misterija. To isto potvr?uje i vrh 8.polja na 12. stepenu (misterija), kao i Mars u 8.polju u sekstilu sa Neptunom (misterija).
Ovaj aspekt Marsa sa Neptunom nam tako?e govori da je konj injekcijom uspavan (Neptun). Uz sve to , Ascendent se nalazi na 22. stepenu (biti ubijen, ubiti)
A sve to potvr?uje i aspekt Sunca (ivot) u opoziciji sa Plutona (smrt, ubistvo) na 8.stepenu (stepen korpije ubistvo). Vladar Plutona je Venera u Biku razlog je novac (Bik).
U trenutku nesre?e (13. Novembar 1990. Lexington, Ketucky, oko 6 ujutro), tranzitni Mars (povreda) je u Blizancima (noge, vrata) u egzaktnom kvadratu sa natalnim Merkurom (noge) na 10. stepenu (ponavljanje), pa jo retrogradan (ponavljanje), pa su mu lomili nogu 2 puta, u 2 dana!
Ascendent doga?aja pada u znak korpije sa Plutonom u korpiji (ubistvo, osiguranje) u kvadratu sa Jupiterom konj.

I konje ubijaju, zar ne?!
Pri?a ostaje nepotpuna, jer ne znamo datum i mesto (i vreme) ro?enja glavnog aktera cele ove pri?e J.T.Lundy-ja. Nadam se da ?u na?i njegove podatke, i dopisati ovaj tekst, jer sam poslao mejl potragu na nekoliko novinarskih ku?a u Americi. Ako te podatke dobijem, ovu pri?u ?u nastaviti...
PS
Trae?i podatke ro?enja konja Alydara, naleteo sam na listu najboljih konja svih vremena. Zapanjilo me je saznanje da su svi najbolji konji ro?eni u znaku Ovna !

!. Man OWar (29. Mart 1917)

2. Secretariat (30. Mart 1970)

3. Citation (11. April 1945)

4. Kelso (4. April 1957)

5. Count Fleet (24. Mart 1940)

Najbolji od svih, ?uveni Man OWar je ro?en 29.Marta 1917. Lexington, Ketucky. Ima tri planete na 2. stepenu (biti najbolji) od kojih je najvaniji vladar Sunca, Mars na 2. stepenu Ovna...

Eto ta daje najbolje konje 2. stepen.

Autor : Nikola Stojanovi?


Comments 

 
+4 #5 vasic 2011-11-01 12:29
Zapanjilo me je saznanje da su svi najbolji konji rođeni u znaku Ovna !

To je zbog prirodnog ciklusa reprodukcije:
- u proleće se vrši oplodnja rasnih kobila;
- kobila nosi plod oko 330 dana (11 meseci);
- ždrebe dolazi na svet u proleće;
- u proleće, leto i jesen ima dosta sveže hrane za kobilu koja doji ždrebe;
- dojenje traje oko 6 meseci tako da ždrebe u zimu ulazi odraslo i sposobno da se samo hrani;
- na proleće je staro godinu dana i ulazi u trenažni ciklus i ako se pokaže kao dobro za trke učestvuje u njima;
- februar, mart, april i maj su meseci kada ždrebad najčešće dolazi na svet, a kako su mart i april središnji meseci ovog perioda, ždrebad se tada češće rađa pa zato utisak da su najbolji rođeni u znaku Ovna jer ih ima najviše;
- prema "List of historical horses" ima dosta šampiona rođenih do 20. marta (Ribe) i posle 20. aprila (Bik).
 
 
+33 #4 Nikola 2011-06-28 11:33
Interesantno je da sam tekst postavio na sajt kada je MC - vrh 10 polja bio u znaku Strelca - konji, i da se u 10 polju nalazi Severni Čvor na 22. stepenu Strelca - ubijeni (22.stepen) konj (Strelac)...
 
 
+7 #3 strelica 2011-06-27 20:22
Deo citata:
=="In the summer of 1962, Mrs. Markey's granddaughter and namesake, Lucille "Cindy" Wright, then just 16, met a local farmhand named John Thomas Lundy, whom everyone called J.T. The 21-year-old Lundy was smitten,althoug h whether by Cindy's charms or her family's money wasn't clear at the time. Later it became fairly evident that what young Lundy, whom writer Skip Hollandsworth described as having "a head the size of a gasoline can and a nose that looked as if it had been busted and reset by a plumber," had really coveted was Calumet Farm.

=="He got his chance on July 24, 1982, when Lucille Markey died at the age of 85. Soon afterward, the Calumet heirs announced an agreement with 41-year-old J. T. Lundy, granting him "full discretionary management powers" over the farm. The country bumpkin was now the lord of Calumet Farm."

To znaci da je J.T.Lundy veroovatno rodjen oko 1941...
 
 
+34 #2 strelica 2011-06-27 20:20
Tekst je zaista odlican, nisam znala da natalna karta moze vaziti za zivotinje, ne samo ljude.
Bravo!
 
 
+33 #1 VENUS 2011-06-27 06:21
Mnogo lepo napisano i mnogo zanimljiva tema.Navijamo da nadjemo podatke glavnog aktera!