PLJAČKAŠ KOJI NIKADA NIJE UHVAĆEN

U ponedeljak 19. jula 1976 godine stanovnici francuskog grada Nice još uvek se nisu potpuno razbudili kada su službenici Societe Generale banke došli na svoje radno mesto. Mnogi su prethodnog vikenda burno slavili nacionalni praznik Dan Bastilje. Među njima, i službenici banke koji su u prvi mah pomislili da su verovatno još uvek pijani dok su na svom radnom mestu posmatrali neverovatan prizor. Sef je bio potpuno prazan, a na zidu iznad njega stajala je poruka - " Bez ljutnje, bez žestine i bez mržnje ".

PLJA?KA KOJI NIKADA NIJE UHVA?EN

U ponedeljak 19. jula 1976 godine stanovnici francuskog grada Nice jo uvek se nisu potpuno razbudili kada su slubenici Societe Generale banke doli na svoje radno mesto. Mnogi su prethodnog vikenda burno slavili nacionalni praznik Dan Bastilje. Me?u njima, i slubenici banke koji su u prvi mah pomislili da su verovatno jo uvek pijani dok su na svom radnom mestu posmatrali neverovatan prizor. Sef je bio potpuno prazan, a na zidu iznad njega stajala je poruka - " Bez ljutnje, bez estine i bez mrnje".


Ukupna vrednost oplja?kanih sefova iznosila je 6 miliona funti. Ipak, francuska policija veruje da bi plen mogao biti i ?itavih 50 miliona funti, jer je u to vreme Nica bila sedite mafije i mnogi su svoj nepoteno zara?eni novac ?uvali u bankama. Kako ne bi skrenuli panju policije na sebe i svoj nezakonit posao, ve?ina nije smela da saopti koliko im novca nedostaje.
Sve to su slubenici banke nali u sefu bile su prazne boce sa kiseonikom, baterije, gvozdene poluge, potpornici, ?eki?i, kalauzi, testere, uad, builice, reoi, posude za jelo, prazne vinske boce, ostaci hrane kao i tunel duga?ak osam metara i visok 1,20 m koji je tako profesionalno ura?en da je policija pomislila da iza plja?ke stoje rudari.
Zbog ovog tunela, glavni organizator plja?ke, Albert Spa?ijari, kasnije je prozvan "Podzemna krtica".

Albert Spa?ijari (Albert Spaggiari), ro?en je 14.12.1932 u 18:28 h, Laragne Monteglin, Francuska

Pluton (mafija) na njegovom Ascendentu (prvi izbor), kao i vladalac Ascendenta, Mesec u 12. polju (tajna organizacija) potvr?uju nam da je on u mladosti eleo da se pridrui sicilijanskoj bandi, ali nije dobio odgovor (Neptun u 3. polju). Osim toga, njegovu sklonost ka kriminalu potvr?uje nam i Neptun (tajno, nelegalno) u konjunkciji sa Marsom (posao).
Sa 18. godina otiao je u vojsku gde je bio padobranac u Indokini. O vojsci nam govori 6. polje koje u njegovom slu?aju po?inje na 23. stepenu (stepen Urana - padobranstvo) u Strelcu ( strana zemlja).
Nakon vojske,Albert Spa?ijari je uhvapen sa ?etvoricom sau?esnika zbog tampanja i rasturanja desni?arskih plakata i letaka to nam potvr?uje Neptun (hapenje) u 3. polju (plakate,leci). Trae?i njihovu tampariju, policija je pronala ilegalno skladite oruja i muncije, to ukazuje Neptun (sakriveno) u konjunkciji sa Marsom (oruje) u 3. polju (tamparija).
Po izlasku iz zatvora, postaje fotograf (vladar Ascendenta Mesec - on u 12. polju,polje Riba - fotograf). Bave?i se tim poslom dolazi u kontakt sa vode?im ljudima u gradu, pa se tako sprijateljio i sa gradona?elnikom akom Medisonom koji je kasnio postao francuski ministar za turizam. Za jake prijateljske veze "krivo" je njegovo 11. polje koje po?inje u Biku, koje pokazuje da se druio sa bogatim (Bik) i uticajnim ljudima, tj. politi?arima (vladalac 11. polja je Venera - politi?ari).Vladalac 11. polja, Venera se nalazi na 21 stepenu (ministar) u 5. polju (odmor, turizam).
Kada je zaradio dovoljno novca od fotografisanja, otvara ivinarsku farmu u brdima gde je iveo sa svojom suprugom Bodi. Njegovo 7. polje (brak) po?inje na 26. stepenu (selo) Jarca ( u brdima). Ovo potvr?uje i vladalac 7. polja, Saturn ( planinski predeo) koji se nalazi u istom polju na 2. stepenu (selo, farma).


I ba tu, na toj farmi, on i njegovi sau?esnici su kovali plan o najve?oj plja?ki banke (Satrun - brdo na 2. stepenu - banka).
Jo je jedan pokazatelj da je ba u brdima Albert doao na ovu ideju a to je Pluton (plja?ka) na (22. stepenu - stepen Jarca - brda, planine) poloen na njegovom Asdendentu koji je na ta?no 26. stepenu (banka, novac).
Uvek sa tompusom Dom Miguel u ustima (vladar Ascendenta u 12. polju - cigarete) Albert Spa?ijari je bio popularna i potovana li?nost u Nici (Ascendent u Raku - popularnost u svom kraju). Zbog jakih veza i poznanstava veruje se da je dobio plan gradskog kanalizacionog sistema uz pomo? nekog slubenika ministarstva. To je istina, jer njegovo 12. polje (tajna aktivnost) po?inje na 23. stepenu (prijatelj) Blizanaca (plan) ?iji je vladar Merkur u Strelcu (prijatelj iz ministarstva).
Nakon to je dobio plan kanalizacionog sistema, Albert Spa?ijari je iznajmio sef u banci da bi ispitao na?in rada sistema obezbe?enja i u njega ostavio navijen budilnik. Hteo je da proveri da li njegova zvonjava moe da uklju?i alarm. To se nije dogodilo, jer je banka mislila da je to odeljenje dovoljno bezbedno. Da je obezbe?enje banke proveravao budilnikom ukazuje Pluton (plja?ka) na 22. stepenu (stepen Jarca - sat, ?asovnik), ali i vladalac njegovog drugog polja (novac, sef), Sunce na 22. stepenu (stepen Jarca - sat, ?asnovnik).


Nakon provere alarma, posle 18 mese?nih priprema (Pluton - plja?ka na 22. stepenu - stepen Jarca - duge pripreme), banda je ula u kanalizacioni sistem (Pluton) kroz malu podzemnu reku (Pluton). Da bi iskopali tunel dug osam metara i visok 1, 20 m (Pluton - tunel) bila su im potrebna dva meseca marljivog (22. stepen - stepen Jarca - marljivost ) no?nog rada (Pluton u 12. polju - polje Riba - no?no kopanje tunela). Iskopanu zemlju su iznosili u vre?ama koje su praznili u brdima iznad Nice.
Banda je provalila u banku u petak uve?e 16. jula 1976 godine. Albert Spa?ijari je izabrao ba taj dan jer su francuzi tog vikenda proslavljali nacionalni praznik Dan Bastilje, zbog ?ega su mogli neomatano da rade, ne plae?i se da ?e ih neko prekinuti. Ni to nije slu?ajno, jer je Vladalac njegovog Ascendenta, Mesec (narod, nacionalni praznik) poloen u 12. polju (plja?ka). Banditi su nosili su i pumpe za vazduh kako bi uspostavili ventilacioni sistem (njegovo 12. polje - plja?ka, po?inje u Blizancima - vazduh). Poneli su neophodan alat, hranu i vino. Vino je bila njegova zamisao to pokazuje vladar Ascendenta, Mesec (on) pije vino (Mesec) dok plja?ka banku (u 12. polju).
Svi uslovi su ispunjeni da nesmetano " rade " do ranih ?asova u ponedeljak ujutru kada banka treba da se otvori. U me?uvremenu, iskrsla je nepredvi?ena okolnost - kia.
Jaka kia pretila je da popolavi kanal koji vodi do glavnog kanalizacionog sistema, pa su plja?kai urno pobegli u gumenom ?amcu poto su opeljeili samo 317 od ukupnu 4.000 pregradaka sefa.
I ova nevolja sa kiom se "vidi u njegovoj natalnoj karti. Dok plja?ka banku (12. polje) po?inje da pada kia (Mesec u 12. polju). Na njegovu sre?u, Mesec je u trigonu (dobar aspekt) sa Neptunom (brod, ?amac) te oni bee ?amcem.
Novac su odneli, alat su ostavili, a iza sebe su ostavili jo neto - poruku koja je glasila "Bez ljutnje, bez estine i bez mrnje". Njegovo 12. polje (plja?ka) je u Blizancima (poruka), te je on zbog toga ostavio poruku na zidu banke.
Svu opremu su morali da ostave za sobom, poto im je kia pokvarila planove. To je kasnije policijcima omogu?ilo da plja?kaima u?u u trag. Pronali su prodavnicu gde su lopovi kupili opremu, a opuci tompusa Dom Miguel koji su ostali u banci, nesumnjivo su ukazivali da je u plja?ku umean Albert Spa?ijani.


12. polje govori i kakve greke pravimo i ta nas odaje. U slu?aju Aleberta Spa?ijanija, vladar 12. polja je Merkur (prodavnica) u kvadratu sa Neptunom (greka). Isti aspekt, Neptun (pikavac) kvadrat Merkur (mesto plja?ke) ukazuje na to da je plja?ka napravio propust i kao dokaz policiji za svoju umeanost ,ostavio pikavac za sobom.
Albert Spa?ijari je priveden na ispitavanje. Sudiji je rekao da je svoj plen predao mafiji. U jednom momentu na sasluanju, poalio se da mu je vazduh zaguljiv (12. polje - bekstvo, u Blizancima - vazduh), priao je prozoru, otvorio reetke i sko?io (12. polje - bekstvo, na 23. stepenu - stepen Vodolije - skok sa visine). Spa?ijari je pao sa visine od est metara, ali se kao iskusni padobranac prizemljio na parkirani automobil (12. polje - bekstvo, u Blizancima - automobil), odakle je sko?io na zadnje sedite moticikla koji ga je ?ekao (12. polje - bekstvo po?inje na 23. stepenu Blizanaca - prijatelj ga ?eka na motoru). Nakon petnaestominutnog putovanja do aerodroma , odleteo je za Cirih (12. polje - bekstvo na 23. stepenu - stepen Vodolije - aerodrom).
Nakon njegovog bekstva stizali su izvetaji da je vi?en u paniji i Junoj Americi. Glasina je da je ?ak promenio li?ni opis, kao i da se vra?ao u Francusku, naravno tajno, kako bi posetio svoju majku. Me?utim, u Francuskoj se ose?alo da se policija ne trudi previe da uhvati lopova koga su mnogi smatrali nacionalnim herojem (to mu je doprineo podznak u Raku).


Kako je izveo plja?ku (12. polje) i ta se sve deavalo u toku nje Albert Spa?ijari je opisao u svojoj knjizi (12. polje po?inje u Blizancima - pisati knjigu u bekstvu ) po kojoj je kasnije napravljen i film. Ipak, on je neke detalje namerno izostavio. Njegova natalna karta, kao i karta trenutka kra?e daje nam odgovore ali i glavno objanjenje zato nikada nije uhapen.
Datum plja?ke: 19.7.1976, u popodnevnim ?asovima, Nica, Francuska

Na dan kada su plja?kai upali u banku Mesec koji opisuje dnevne doga?aje bio je u znaku Riba (kra?a) i to u dobrim aspektima, pa je kra?a bila uspena. Da je re? o plja?ki banke, kao i da je velika suma novca u pitanju, ukazuje nam Jupiter u Biku ( ogroman novac u Banci ) koji se toga dana nalazio na 24. stepenu ( stepen Riba - kra?a) u sekstilu sa Suncem na 24. stepenu Raka, ali i Neptun (kra?a) u Strelcu (novac). Tranzitni Merkur se nalazio na 25. stepenu Raka, na samom Ascendentu Alberta Spa?ijarija (Merkur je vladalac Albertovog 12. polja - plja?ka), to ukazuje da je on u?esnik plja?ke i da je njegova ideja uspeno sprovedena.


Gde je novac od plja?ke?
Pluton (plja?ka) je u trigonu sa Jupiterom (novac) u Devici (vajcarska), to ukazuje da je on svoj novac sakrio u vajcarskoj.


ta se desilo sa njegovim saradnicima?
Neki od saradnika nikada nisu na?eni. Vladar njegovog 6. polje (saradnici) je Jupiter na 22. stepenu Device u trigonu sa Plutonom na 22. stepenu Raka na njegovom Ascendentu. to nam ukazuje da je on svoje saradnike (Jupiter) ubio (22. stepen) zbog novca (Jupiter). Ubijao ih je jednog po jednog, jer se Jupiter nalazi u trigonu sa retrogradnim Plutonom (ponavaljanje radnje) na 22. stepenu na Ascendentu (on ih je ubio).


Gde se sakrio?
12. polje koje po?inje u Blizancima govori da je on ?esto menjao lokacije. Ipak, uglavnom je bio u inostranstvu, u nekoj od zemalja poznatoj po turizmu i letovalitima, jer je vladalac njegovog 12. polja (skrivanje) Merkur u Strelcu (inostranstvo) u njegovom 5. polju ( turisti?ka destinacija). Poto se Merkur nalazi na 4. stepenu koji predstavlja neto doma?e, nacionalno, naj?e?e je boravio u bivim francuska kolonijama.


Da li je posetio majku u Francuskoj?
Osobe koje su ro?ene u znaku ili podznaku Raka ili imaju Mesec u Raku veoma su vezane za svoju porodicu a pogotovu majku. To je bio slu?aj i sa Albertom Spa?ijarom koji je u podznaku Rak, to nam govori da je njemu puno nedostajala njegova domovina, mesto ro?enja i na kraju, majka. Ipak, vladar Ascendenta, Mesec je na 11. stepenu ( stepen Vodolije - razlaz) to mu je pomoglo da napusti majku i da kako, tako, ivi bez nje. Ipak, vladar njegovog Ascendenta, Mesec (on i njegova majka - Mesec) je poloen u 12. polje (kriom, tajno) te je on sigurno iao da poseti svoju majku. U tome je uspeo jer je Mesec u sekstilu sa Neptunom (tajna poseta majke), te je u toku posete ostao neotkriven.


Da li je promenio li?ni opis?
Pluton na samom Ascendentu govori da se on podvrgao plasti?noj operaciji. Poto je Pluton retrogradan, to nam ukazuje da je on uradio ne jednu, nego nekoliko operacija.


Zato nikada nije uhva?en?
Jedni od preduslava za uspeno skrivanje su dobri aspekti Sunca ili vladara Ascendenta sa, potom Neptun na Ascendentu ili prvom polju, tako?e u dobrim aspektima sta ostalim planetama. Vladar njegovog Ascendenta je Mesec u 12. polju (skrivanje) koji je sekstilu sa Neptunom ( skrivanje) te je on zbog toga ostao neuhva?en.

Autor : :Ana Rakovi?


Comments 

 
+5 #3 vajner 2011-10-21 11:38
Tekst je dobar uz male primedbe:
- umesto karte pljačke za 19.07.1976. postavite odgovarajuću za datum 16.07.1976.;
- Pluton i Mesec su u sekstilima prvi sa Jupiterom a drugi sa Neptunom a ne u trigonima i
- poruka koju su lopovi ostavili je "sans armes, ni haine, ni violence" ("without weapons, nor hatred, nor violence") u prevodu znači "bez oružja, mržnje i nasilja" a ne "Bez ljutnje, bez žestine i bez mržnje".
Primedbe su sa dobrom namerom i upućuju na obavezno proveravanje teksta pre objavljivanja.
 
 
+8 #2 VENUS 2011-07-27 18:16
ANA,TEKST JE SJAJAN!SAMO OVAKO NASTAVI!
 
 
+9 #1 strelica 2011-07-27 05:54
Jos jedan odlican, opsiran i detaljan tekst, svaka ti cast!