ANDERS BERING BREJVIK

Stravični masakr u Norveškoj je bukvalno zapanjio svet. Počelo je eksplozijama bombi u centru Osla, po novinarskim izveštajima 15h 15min (22.Jul 2011, Oslo ), a nastavilo se masakrom mladih ljudi na omalenom ostrvcetu. Broj žrtava je bio stravičan : 76 mrtvih i preko stotinu ranjenih. Od tog broja, najmanje je stradalo od same bombe, njih 8-moro, a najviše ljudi je lično ubio on, i to pojedinačnom pucnjavom – njih 68-moro! Ubistva su bila politički motivisana, po izjavi izvršioca, 32-godišnjeg norvežanina ...........

ANDERS BERING BREJVIK

Stravi?ni masakr u Norvekoj je bukvalno zapanjio svet. Po?elo je eksplozijama bombi u centru Osla, po novinarskim izvetajima 15h 15min (22.Jul 2011, Oslo ), a nastavilo se masakrom mladih ljudi na omalenom ostrvcetu. Broj rtava je bio stravi?an : 76 mrtvih i preko stotinu ranjenih. Od tog broja, najmanje je stradalo od same bombe, njih 8-moro, a najvie ljudi je li?no ubio on, i to pojedina?nom pucnjavom njih 68-moro! Ubistva su bila politi?ki motivisana, po izjavi izvrioca, 32-godinjeg norveanina ...........

Analiza horoskopa Klasi?nom Astrologijom , koju ja zovem astrologija 19-tog veka, dakle zaostalom astrologijom, ne moe astroloki jasno i precizno da objasni tako straan doga?aj, gde u jednom danu, jedna osoba ubija toliko mnogo ljudi.

Ako izuzmemo opoziciju Saturna u Vagi sa Uranom u Ovnu i njihovu kvadraturu sa Plutonom u Jarcu (ti aspekti su jako dugo na nebu) i pogledamo preostalih 7 planeta, vide?emo da one me?usobno prave sve dobre aspekte, koji svakako ne mogu opisati tako stravi?an doga?aj: Mesec u Ovnu u trigonu sa Merkurom i sekstilu sa Marsom; Jupiter u sekstilu sa Neptunom i trigonu sa Plutonom; Sunce u trigonu sa Uranom; Mars u sekstilu sa Merkurom. Jedini loi aspekti su Mesec u kvadratu sa Venerom i Suncem, to svakako ne moe opisati ovako stravi?an doga?aj. Dakle, klasi?na astrologija se po ko zna koji put pokazala nemo?nom da objasni ovakav doga?aj.

ta preostaje nego da se pogledaju stepeni na kojima se se nalaze planete. Prvo to ?ete primetiti je poloaj ?ak tri planete na 22. stepenu koje po mojoj teoriji o stepenima simboliou ubiti, biti ubijen.

(Se?am se da kada sam krenuo u kancelariju , i to ba negde u to vreme kada su eksplodirale bombe u Oslu, da sam pomislio Uh, bi?e nekog ve?eg belaja.... Tek sutradan sam saznao za te doga?aje u Norvekoj, i naravno, kao astrolog nisam bio iznena?an, a kao ?ovek sam bio zgranut...).
Mesec, koji uti?e na dnevne doga?aje je na 22. stepenu Ovna (pucanje) u egzaktnom kvadratu sa Venerom (kao vladar znaka Vage politika) u znaku Raka (rtve su sugra?ani ubice, dakle Norveani) na 22. stepenu . Mesec je u sekstilu sa Marsom na 22. stepenu Blizanaca (dvostruko, dva) pa ubica na dva mesta , u Oslu i na Ostrvu ubija (22.stepen) ljude (Mesec na 22. stepenu, Venera na 22. stepenu znaka Raka koji simbolie ljudsku rasu).
Ubica, Norveanin Anders Bering Brejvik (Anders Behring Breivik) je ro?en 13. Februara 1979 u Oslu u 7h15min. Podznak mu pada na 22. stepenu znaka Jarca (ubica).
Zato sam se odlu?io za podznak Jarca? On u svom horoskopu ima izuzetno Jaku kvadraturu Sunca i Marsa u Vodoliji sa egzaltiranim Uranom u korpiji , pa jo na 20. stepenu (stepen korpije). Ova kvadratura bi dala ishitrene reakcije, pucanje rafalom, i na kraju suicid ubice.
Me?utim, on tu akciju dugo planira (Jarac) , ubija hladnokrvno (hladnokrvno Jarac, ubija 22.stepen) jednim metkom i polako (Jarac), i na kraju, kada je ispucao sve metke, mirno sedi i ?eka (Jarac) policiju. On se ponovo (Jarac) vra?a da proveri da li su ljudi koji lee na zemlji ubijeni i ponovo (Jarac, 22. stepen stepen Jarca ponovo) im puca u glavu, da ih overi za svaki slu?aj.I na samom kraju, nije izvrio samoubistvo. Na ispitivanju u policiji, tako?e je bio jako smiren (Jarac).


Maskirao se u policajca. Kada god se maskiramo, uvek aktiviramo, svesno ili nesvesno, nae Prvo polje (kako se predstavljamo, na imid, na izgled) . On u 1.polju ima Sunce u konjunkciji sa Marsom, aspekt koji opisuje policiju, milicajce. Taj isti aspekt u prvom polju (ono to nas najvie interesuje, privla?i) dao mu je ljubav prema lovu i modernim ratnim video igrama (Mars u Vodoliji).


Njegovo 8.polje po?inje u znaku Vage (politika) pa su njegova ubistva politi?ki motivisana. U 8.polju se nalazi Pluton (masovna ubistva) u Vagi (politika) na 19.stepenu (stepen Vage politika). Pluton je i retrogradan pa deluje i na 20. stepen (stepen korpije, koji dodatno daje snagu Plutonu - ubistvo). Vrh njegovog 8.polja po?inje na 15. stepenu Vage, a po mojoj Teoriji o Stepenima, upravo taj stepen vlada Atentatima.
Vladar njegovog 8.polja , Venera je u 12.polju (atentati) pa to jo jednom opisuje njegov suludi ?in. Venera je jo na 8. stepenu (stepen korpije ubistvo) to jo vie naglaava njegov nagon ka ubistvima. Taj poloaj daje i njegovu smrt u zatvoru (12.polje), pa je jasno zato se i pored jake kvadrature Sunca i Marsa sa Uranom nije ubio smrt u zatvoru , gde ?e biti ubijen (Venera na 8. stepenu stepen korpije ubijen).A bi?e ubijen kada tranzitni Pluton (poloen u njegovom natalnom 8.polja smrt) do?e na njegovu natalnu Veneru, vladara 8.polja.A to ?e biti uskoro..

Njegovu usmerenost ka politici opisuje i vladar 1.polja Saturn u 7.polju, polju politike. To je ina?e ?est aspekt kod ljudi koji se bave politikom ili se jako interesuju za politiku.Naravno, kao podznak Jarac je kriti?an (Jarac, Saturn) prema politici u svojoj zemlji i svetu, a jaka Vodolija ga tera ka pobuni i revoltu, a Mars (akcija) u prvom polju (opet Akcija, biti aktivan, uraditi neto) ga tera da se i li?no (prvo polje) angauje (Mars).

Naravno, on to radi kroz simboliku Marsa na najgorem 18.stepenu, znaka Vodolije. Taj stepen je, ne bez razloga, nazvan ?avolji stepen . U njegovom slu?aju njegov Mars (agresija, nasilje) se pokazao u najgorem svetlu. Podsetimo se , taj 18.stepen znaka Vodolije su imali Alfred Nobel, pronalaza? dinamita (ima Uran dinamit na 18.stepenu Vodolije), kao i komandant aviona Enola Gay koji je bacio atomsku bombu na Hiroimu On ima Mars na tom stepenu, u 3.polju - avioni... Obojica su svojim radom naneli ogromnu tetu ?ove?anstvu.
On tako?e ima i Severni i Juni ?vor na 18. stepenu..
Interesantno je da je zahtevao da se na sudu (7.polje) pojavi u uniformi. Vladar njegovog 7.polja je Mesec u znaku Device (uniforma) na 6.stepenu (stepen Device uniforma tako?e).

Da bi proverili ta?nost rektifikacije, moramo pogledati i Godinji Horoskop, kao i Mese?ni Horoskop.
U Godinjem horoskopu za teku?u godinu njegov Ascendent pada u znak korpije i pada u njegovo natalno 8. polje (ubistvo, smrt generalno) . Njegov Mars se nalazi, gle ?uda, na 22. stepenu (ubiti) znaka Vodolije, pada u njegovo natalno prvo polje (akcija, postati aktivan). Mars je u konjunkciji sa Suncem, dakle ponavlja se aspekt Marsa i Sunca iz natalne karte.
Uvek kada se ponovi aspekt planeta iz natala u godinjem, te planete moraju da rade u toj godini i prosto obelee svojim dejstvom tu godinu.
Tako?e je bitan i poloaj Venere u Godinjem horoskopu, jer ona u natalu vlada 8.poljem. Njegova Venera se ponova nala u znaku Jarca (u natalu je u znaku Jarca) i to u konjunkciji sa Plutonom, koji se u natalu nalazi u znaku Vage (vladar Venera) u 8.polju (ubistvo). Dakle, vladar 8.polja je u konjunkciji sa planetom iz 8.polja.
Saturn se nalazi u njegovom 11.polju koje simbolie Planiranje, pa u ovom godinjem govori da ON (Saturn vlada njegovim Ascendentom on) eli da ostvari svoje planove (11.polje u godinjem).
Kada je aktivirao bombe u Oslu, Mars je tranzitirao njegovo 8. polje u Solarnoj karti, i njegovo 5. polje (kamp, letovalite,) u natalnoj karti, pa on kre?e (Mars akcija) da ubija mlade ljude (Blizanci) u letovalitu (5.polje).
Kada pogledate Mese?ni horoskop, vide?ete da mu se Ascendent nalazi na 15. stepenu znaka Vage, i ta?no pada na sam vrh njegovog Natalnog 8.polja on kre?e da ubija...
ta re?i, planete su se iskazale u najgorem svetlu, stepeni su odradili svoje ne ponovilo se.

PS 1.

Se?am se da mi se pre 7-8 godina javio jedan Indijski astrolog sa tvrdnjom da jedan poznati Indijski ubica, koji je ubio puno ljudi, nema ni jednu planetu na 22. stepenu. Pita me, kako to...
Me?utim taj Indijski ubica ima Sunce u znaku korpije u konjunkciji sa Marsom u korpiji i sve to u kvadratu sa Plutonom u znaku Lava u konjunkciji sa Mesecom. Odgovorio sam mu da je ta konstalacija planeta sasvim dovoljna da objasni zlo koje je ?inio.
Dakle, da pojasnim, taj lo stepen nije jedini pokazatelj za takve zle doga?aje.
Ali je ?esto prisutan u kartama ubica, i samih takvih doga?aja. Primara ima zaista puno.
Meni li?no je najfascinantnija karta biveg Kambodanskog predsednika Pola Pota koji je za vreme svoje vladavine poubijao skoro polovinu svog naroda!

Pol Pot je ro?en 19.Maja 1928. u 11h40min. CCT -08:00 (104E54, 12N41).

On ima Mesec (narod) u 10 polju (vlast, poloaj) u znaku Bika na 22. stepenu (ubiti, ubisvo), pa kada je doao na vlast (10.polje) oterao je ceo narod (Mesec) da radi na poljima, da se bave poljoprivredom (Bik). Mesec vlada njegovim 12.poljem (logori) , u kvadratu je sa Neptunom (logori tako?e), pa je uterao svoj narod u ropstvo. Svakodnovno se taj isti narod i ubijao (22.stepen). Snimljen je i film o tome Killing Fields. U prevodu Polja (Bik) koja ubijaju (Mesec na 22. stepenu).

Jako je interesantno pogledati i horoskop samog trenutka kada je postao presednik (10.polje). i uporediti taj horoskop sa Natalnom kartom. Naravno, treba imati na umu da ?e lo Natal odabrati lo trenutak za inauguraciju.
Na vlast dolazi 13.Maja 1976. Phnom Penh (104E55, 11N33) 12h SST -7

Na taj dan Sunce (on, vladar njegog Ascendenta, ali i biti presednik) sa nalazi na 22. stepenu Bika. Sunca u trenutku inauguracije pada ta?no na Natalni Mesec na 22. stepenu Bika, pa se aktivirala simbolika tog stepena i samog natalnog Meseca na tom loem stepenu. Po?eo je masovno da ubija svoje stanovnitvo. Uz to, tu je bila prisutna i strana nekretnica Algol, pa se sve to podiglo na kub..
I ostali aspekti u trenutku inauguracije su jezivi. U znaku Raka (narod, ljudi) se nalazi konjunkcija Marsa i Saturna, a u znaku korpije (stradanje, smrt)) se nalazi Mesec (narod) u konjunkiciji sa Junim ?vorom (gubitak naroda, bela kuga)..
Ovo je najgora karta Inauguracije jednog predsednika koju sam ikada video. Ne ponovilo se.

PS 2.
Pitanje za ?itaoce teksta: Zato je policija u Norvekoj POGREILA u iznoenju BROJA rtava?


Autor : Nikola Stojanovi?


Comments 

 
+16 #17 2011-10-01 18:05
Nikola ,svaka cast ,bio i ostao-najbolji na svetu
 
 
+2 #16 2011-08-09 23:16
"Pitanje za čitaoce teksta: Zašto je policija u Norveškoj POGREŠILA u iznošenju BROJA žrtava?"

Policija je pogrešila u brojanju žrtava zbog opozicije merkura (u znaku Lava - policija) i neptuna (greška).
 
 
0 #15 2011-08-01 02:38
Quoting VENUS:
U prilog Nikolinoj rektifikaciji ide i informacija od danas da je Brejvik imao estetsku operaciju nosa i brade u Americi..Osmo polje na 15.stepenu Vage,vladar-Venera u na 8 stepenu u 12 -toj kuci; tj.dve-15 stepen,Vaga-estetske-8.stepen-operacije u dalekoj zemlji-12 kuca...plus je u osmoj kuci Pluton na 19.stepenu koji potvrdjuje isto..

Neverovatan PATRIOTA, rodzen u Londonu a Estetske operacije u Americi.... Dal je to ista licnost Bering B.?
 
 
+30 #14 VENUS 2011-07-31 13:06
U prilog Nikolinoj rektifikaciji ide i informacija od danas da je Brejvik imao estetsku operaciju nosa i brade u Americi..Osmo polje na 15.stepenu Vage,vladar-Venera u na 8 stepenu u 12 -toj kuci; tj.dve-15 stepen,Vaga-estetske-8.stepen-operacije u dalekoj zemlji-12 kuca...plus je u osmoj kuci Pluton na 19.stepenu koji potvrdjuje isto..
 
 
0 #13 strelica 2011-07-31 06:01
Vest: Sonda "Dzuno", americke stanice NASA, krece sledece nedelje u svoju misiju ka planeti Jupiter.

Ej, to je moja planeta, ne diraj ga! Hehe...
 
 
+24 #12 strelica 2011-07-31 06:00
Ne samo Staljin i Pol-Pot, postoji jos jedan nezapamcen zlocin koji se davno desio. Kad se Isus Hristos rodio, vlastodrzaci(?) su culi da je neko dete biti spasilac naroda, pa su poslali (rimski) vojnici da uhvate i ubiju svako dete. Kazu da je bilo mnogo dece pobijeno...
 
 
+27 #11 Nikola 2011-07-30 20:49
Ima Mars (ratnik) sekstil Neptun (vera, religija, ali i tajna društva, tajne službe) - ratnik nečeg navedenog je bio - biraj čega..

Malopre sam odslušao Ratka Dmitrovića, mog bivšeg urednika iz Argumenta (sada glavnog urednika Frankfurskih Vesti) koji kaže da apsolutno ne veruje u zvaničnu verziju događaja i da razlog tog događa u Norveškoj treba tražiti u činjenici da je "Norveška izuzetno bogata Naftom i Gasom"....

Ovim je sve rečeno...
 
 
+1 #10 2011-07-29 04:54
Nikola mnogo ulazis u teska pitanja:
"Zašto je policija u Norveškoj POGREŠILA u iznošenju BROJA žrtava? „ Prve informacije su bile 92 zrtve pa na kraju 76. Pa recimo oko prebrojavanja racuna moze da se omakne 1 ili 2 lica, ALI 14 to ne verujem. Zakljucak ili Policajci rade u Cirkusu ili neko je sakrio oko 14 zrtava da ne bi se doznalo njihovo IME PREZIME i "sta ce oni" na tom Mitingu Radnicke Internacionale.He,he
 
 
+20 #9 Nikola 2011-07-28 21:26
Ima Mars (ratnik) sekstil Neptun (vera, religija, ali i tajna društva, tajne službe) - ratnik nečeg navedenog je bio - biraj čega...
 
 
+10 #8 2011-07-28 21:03
Mene zanima da li je bio
templar
i kako se to može videti . Hvala .