LEONARD KOEN - LEONARD NORMAN COHEN

Leonard Norman Cohen,  pisac, pesnik i muzičar, rođen je 21.septembra 1934.godine u Montrealu u Kanadi.
Još kao tinejdžer sa 15.godina počeo je da svira gitaru, sakuplja i piše folk pesme. U 19.godini je formirao svoj prvi bend „ The Buckskin boys“.
Prvu knjigu poezije izdao je 1956.god. u Montrealu, prvi roman „The Favorite game“ (Omiljena igra) izdao je 1963.godine a prvi album pod nazivom „ Songs of Leonard Cohen“ 1968.godine. Do sada je objavio 10 knjiga poezije, 2 romana i 19 muzičkih albuma,

LEONARD NORMAN COHEN

Leonard Norman Cohen, pisac, pesnik i muzi?ar, ro?en je 21.septembra 1934.godine u Montrealu u Kanadi.
Jo kao tinejder sa 15.godina po?eo je da svira gitaru, sakuplja i pie folk pesme. U 19.godini je formirao svoj prvi bend The Buckskin boys.
Prvu knjigu poezije izdao je 1956.god. u Montrealu, prvi roman The Favorite game (Omiljena igra) izdao je 1963.godine a prvi album pod nazivom Songs of Leonard Cohen 1968.godine. Do sada je objavio 10 knjiga poezije, 2 romana i 19 muzi?kih albuma, od kojih je poslednji dvostruki.

.LEONARD NORMAN COHEN - ro?en 21.09.1934 u 6:45 am, Montreal-Canada

Cohen je dupla Devica, sa Suncem ( ugled, sjaj, uspeh, slava, kreativnost) na Ascendentu ( li?nost).

Vladar Ascendenta, Merkur ( inteligencija, pisanje, re?i) se nalazi u prvom polju ( on sam) u umetni?kom znaku Vage i daruje mu ljubav prema pisanju i re?ima. Merkurov dispozitor Venera ( umetnost, ljubav, glas, lepota, plodnost, pesma, muzika) se nalazi u znaku Device ( posao, rad) u konjukciji sa Neptunom ( inspiracija, mata, romantika, hipersenzibilnost, umetnost) , pa Cohen stvara i peva melodi?ne pesme pune emotivnog naboja, zanesenosti, romantike i melanholije. Cohenove pesme (Venera) opijaju ( Neptun), isto kao i njegov glas. Venera ( glas) u konjukciji sa Neptunom darovala mu je izuzetne glasovne sposobnosti i umetni?ki talenat.
Neptun, planeta mate, inspiracije, vizije i umetnosti u 12.polju svojim snanim uticajem proima i boji sve njegove pesme.

Pored tema poput ljubavi i drutvenih odnosa ( Venera), depresije ( Neptun), seksualnosti ( vrh 3.polja koji simbolizuje pisanje u korpiji, a Mars u snanom i kreativnom znaku Lava), Cohen je pisao pesme sa religijskom tematikom ( Venera u konjukciji sa Neptunom i Merkur u konjukciji sa Jupiterom). Venera u Devici je u recepciji sa Merkurom u Vagi, to svakako ja?a uticaj obe planete.

Merkur ( pisanje, knjievnost) kao vladar njegovog 10.polja ( karijera, zanimanje, uspeh) je uticao da se Cohen opredeli za zanimanje pisca i pesnika.
Merkur ( pisanje, knjige) u konjukciji sa Jupiterom ( novac) koji se nalazi u 2.polju (na?in na koji zara?ujemo novac), govori o zaradi novca prodajom knjiga i putem pisane re?i. Cohen je od objavljivanja i prodaje knjiga ( Merkur), zaradio ve?i novac (Jupiter), koji mu je omogu?io putovanja ( Merkur konjukcija Jupiter) po Evropi (Jupiter-inostranstvo) gde je i iveo i stvarao nekoliko godina.
O ivotu i domu u inostranstvu govori i znak Strelca ( inostranstvo) na vrhu 4.polja (dom). Ta?nije, Cohen je nekoliko godina iveo na Gr?kom ostrvu Hidra. Jupiterov dispozitor Venera, koja je ujedno i vladar 9.polja ( inostranstvo) se nalazi u 12.polju (more, ostrvo) u konjukciji sa Neptunom ( more, ostrvo) u znaku Device ( Gr?ka).
Na tom ostrvu ( Neptun) Cohen upoznaje svoju ljubav ( Venera), Marianne kojoj posve?uje pesmu So long Marianne. Na ovom ostrvu Cohen objavljuje i svoja dva romana : The Favorite game( 1963), Beautiful Losers ( 1966) i kontraverznu zbirku pri?a Flowers for Hitler ( 1964).
O ku?i na moru ili ostrvu govori i njegov Mesec ( dom) u znaku Ribe ( more, ostrvo).
Kada se vratio u Ameriku 1967.godine, zapo?eo je karijeru peva?a i jedno vreme je iveo, odnosno njegov dom ( Mesec) je bio Chelsea hotelu ( Ribe) u Nju Jorku. Kultni hotel je bio u to vreme stecite muzi?ke i knjievne underground scene.
Cohenov dom ( Mesec) je u periodu od 1994 -1999. godine bio i budisti?ki hram-Zen centar ( Ribe), smeten na obroncima planine nedaleko od Los An?elesa.
Odlazak i ivot u hramu je bio zapravo njegov beg od depresije, alkohola i droge, koji su obeleili njegov ivot.

Prvu teku depresiju je doiveo u najranijoj mladosti, nakon o?eve smrti, kada je imao samo 9 godina. Vladar 10.polja ( otac, roditelj) Merkur je u kvadratu sa Plutonom ( smrt). Orbis izme?u ove dve planete je 8.stepeni.

Znak i podznak Device daju sklonost ka melanholiji, apatiji, depresiji ali tome je i sklon njegov izuzetno osetljiv Mesec ( dua, emocije, raspoloenje) u znaku Ribe.

Mesec u znaku Riba govori o njegovim bujnim ose?anjima, labilnosti psihe a ozna?ava i njegovu nadprirodnu inspiraciju, matu, snove, romantiku, impresije, daje smisao za umetnost i stvaranje ali i bavljenje duhovno?u. Cohenov Mesec je u konjukciji sa mo?nom fiksnom zvezdom Formalhaut, koja daje kreativnu inspiraciju, umetni?ke talente i uspeh na planu umetnosti i estetike.

Svoje emocije je preto?io u re?i i opisivao ih je u svojim pesmama. Nazivali su ga i pesnikom pesimizma, ocem nesre?nika i kumom sumornih.

Od negativnih osobina ovaj Mesec donosi teke depresije, izolaciju, o?ajanja, sklonost ka opijatima i alkoholu, naro?ito u loem aspektu sa svojim dispozitorom Neptunom. Cohenov Mesec je u opoziciji sa Neptunom, to je uticalo na njegov duevni nemir, nestabilnost, osetljivu psihu, melanholi?no raspoloenja i konzumiranje cigareta, alkohola i haia.
Konzumacija navedenih supstanci( Neptun) je uticala i na njegov glas i glasne ice (Venera), koji je s godinama postajao sve dublji i sporiji.
Od depresije je beao u svet opijata a od opijata njegova dua ( Mesec) je nalazila spas u meditaciji ( Ribe-Neptun) u Zen hramu. Zen budizam ga je drao dalje od zavisnosti. U Zen hramu se zamonaio i dobio je ime Jikhan, to u prevodu zna?i tihi ( Ribe-Neptun). Svoju posve?enost Zenu iako je bio Jevrejin, obrazlagao je re?ima da Judaizmu nedostaje meditativna dimenzija.

Cohenova posve?enost religiji se vidi i kroz aspekt Merkura ( vladara ascendenta) u konjukciji sa Jupiterom ( religija) i kroz Veneru, vladara 9.polja ( religija) koja se nalazi u 12.polju u konjukciji sa Neptunom. Vladar 12.polja ( religija, duhovnost) se nalazi u 1.polju i potvr?uje uticaj i zna?aj religije na njegov ivot.
Cohenov Mesec ( ene) u 6.polju ( rad, posao) u znaku Ribe ( umetnost) i njegov vladar 6.polja ( Neptun) u Devici ( posao, rad) u konjukciji sa Venerom ( ene, umetnice) govori da je njegov posao vezan za umetnice, prevashodno peva?ice.
Cohen je na drugom albumu uveo prate?e enske vokale, kao suprotnost svom narativnom peva?kom stilu.


Mnoge talentovane peva?ice koje su sara?ivale sa njim su ostvarile veoma uspene samostalne karijere. Jedna od najuspenijih je Jennifer Warner, koja je bila njegova koncertna pratilja iz sedamdesetih godina i koja se moe pohvaliti bogatim diskografskim opusom. Zatim Perla Batalla, ameri?ka peva?ica meksi?kog porekla, koja je nastupala sa njim osamdesetih i devedesetih godina prolog veka i koja je objavila album Cohenovih obrada. Od 2004.godine na albumu Dear Heather je zapo?eo ozbiljnu poslovnu saradnju sa Anjani Tomas, pijanistkinjom, peva?icom i tekstopiscem. Anjani je jo od 1984.godine bila deo prate?ih enskih vokala u njegovom hitu Hallelujah a potom i na albumu I am your man iz 1988.godine i The Future iz 1992.godine. Anjani je pre nekoliko godina objavila album Blue alert za koji je Cohen napisao sve stihove i na kome je bio i producent.


I Cohenove menaderke su uglavnom bile ene. Menaderka Kelley Lynch ga je 2005.godine oplja?kala, uzevi 5 miliona dolara iz njegovog fonda, zbog ?ega se on u poznim godinama odlu?io na iscrpljuju?u svetsku turneju.
Dispozitor Cohenovog 6.polja( posao, ljudi koji rade za nas) i Meseca ( ena) u 6.polju ( posao), koji se nalazi u znaku Ribe ( prevara, kra?a, gubitak) u konjukciji sa Venerom ( vladar polja novca), opisuje navedenu kra?u.
Pored njegovih boanstvenih setnih pesama, religije, cigareta, haia, alkohola, njegov ivot su obeleile i mnogobrojne ene sa kojima je bio u ljubavno-seksualnoj vezi.
Venera ( ljubav, ljubavne veze) u konjukciji sa Neptunom mu je donela veze sa enama umetnicama, peva?icama, slikarkama, fotografima, glumicama, reiserima, enama koje su bile zavisne od droge i alkohola, tajne veze, kao i platonske i nedostine ljubavi (Neptun). Sa mnogima od njih je i poslovno sara?ivao a saradnju nije prekidao ni nakon okon?anja ljubavne veze. Venera se nalazi u Devici ( posao, rad) a Neptun mu vlada 6.poljem. Venera je dispozitor planete Uran, koja vlada njegovim 5.poljem (ljubavne veze) a koji se nalazi u Biku ( peva?ice, umetnice) u 8.polju ( seks, podrka).
Vrh Cohenovog 7.polja je u znaku Ribe a Neptun u konjukciji sa Venerom isto tako generalno opisuje ene sa kojima je iveo i njegove poslovne saradnike. Zbog umeanosti Neptuna, postoji misterija da li je sa nekima od njih bio u zvani?nom braku ili su mu bile samo devojke.

Jedina ena sa kojom ima dvoje dece je slikarka ( Ribe na vrhu 7.polja, Neptun u konjukciji sa Venerom) koja se zove Suzanne Elrod. Cohen sa njom ima sina Adama i ?erku Lorku, koja je dobila ime po ?uvenom pesniku Federiku Garsiji Lorki, koji je bio njegov veliki uzor i inspiracija i za koga on tvrdi da mu je upropastio ivot. Federiko Lorka ima Ascendent egzaktno na Cohenovom Mesecu u znaku Ribe.
Adam je svoju karijeru zapo?eo kao peva? i tekstopisac, sredinom devedesetih godina prolog veka. Vladar 5.polja ( prvo dete) Uran je u znaku Bika ( pevanje, umetnost). Lorka, njegova ?erka i njegovo drugo dete je predstavljena njegovim 7.poljem u znaku Ribe. Ona je bila sastavni deo njegovog tima tokom svetske turneje u periodu od 2008 do 2010.godine kao fotograf i reiser njegovih spotova.
Pre Suzanne Elrod njegova velika ljubav je bila pomenuta Marianne, manekenka iz Osla, koju je upoznao na ostrvu Hidra i ?ija se crno-bela fotografija za crnom pisa?om mainom nalazi na pole?ini njegovog drugog albuma. Marianne i njen sin su iveli u njegovoj ku?i na ostrvu. Za Marianne kau da je bila njegova velika muza, inspiracija i da je podsticala njegovu kreativnost i negovala ( Mesec) njegovu potisnutu elju za sigurno?u, domom i svrhom. Ona je bila otelotvorenje njegovog Meseca na 4.stepenu znaka Ribe.

Cohen je od 1980. godine bio u vezi sa modnim ( Venera) fotografom i reiserkom (Neptun) iz Pariza, Dominique Isserman. Dominique je reirala njegova dva video spota : Dance with me to the end of love i First we take Manhattan. Imali su dugu vezu i ona je u vreme blage stagnacije njegove karijere, po?etkom 80-tih probudila u njemu novu kreativnu energiju. Ona je napravila set reklamnih fotografija, koje su u to vreme predstavile Cohena na jedan sasvim druga?iji na?in. Na albumu I am your man napisao je posvetu koja kae : Sve ove pesme su za tebe D.I.


Po?etkom 90 tih godina zapo?eo je romanti?nu vezu ( Venera) sa glumicom (Neptun) koja se zove Rebecca De Mornay. Rebecca je bila ko-producent na njegovom albumu The Future iz 1992.godine.
Trenutno je vezi sa svojom poslovnom saradnicom Anjani Thomas, pijanistkinjom i peva?icom o kojoj je bilo re?i u gornjem delu teksta.
Cohen je imao i kratkotrajnu avanturu sa ?uvenom a sada ve? pokojnom peva?icom Janis Joplin. U pesmi Chelsea Hotel no 2 je opisao prvi susret sa slavnom peva?icom. Peto polje u Vodoliji ( brza, kratka veza), Uran je u Biku ( peva?ica), dispozitor je Venera koja se nalazi u 12.polju ( hoteli) u konjukciji sa Neptunom (hotel). Konjukcija ove 2 planete u 12.polju i na stepenu Ribe, ukazuje i na sklonost njegovih ena, devojaka ka upotrebi psihoaktivnih supstanci. Janis je 4.oktobra 1970.godine na?ena mrtva u jednom hotelu a uzrok smrti je bio preterana upotreba alkohola i heroina.


U Cohenovoj biografiji se pominje i Suzanne Verdal, plesa?ica, koja ga je inspirisala da napie dve pesme, od kojih je pesma Suzanne postala jedna od najpoznatijih u istoriji pop muzike. Suzanne je satima sa Cohenom ispijala ?aj u svojoj mensardi pokraj reke St. Lawrence. Ostala je misterija ( Neptun uvek sve pokrije velom tajne) da li su njih dvoje bili ljubavnici ili je postojala samo kratka i platonska ljubavna veza (Venera-Neptun). Cohen nikada nije priznao da su bili ljubavnici, a izjavio je jednu re?enicu koja je opet u simbolici pomenutih planeta: Re? je o kratkom trenutku ?arolije.
Cohen je imao i jednu neostvarenu ( Neptun-Ribe) ljubav ( Venera) sa harizmati?nom i lepom peva?icom, pesnikinjom, modelom i glumicom iz Kelna koja se zvala Crista Paffgen, poznatija pod nadimkom Nico. Nico je postala pridruena ?lanica kultne grupe Velvet Underground. Cohen je bio fatalno zaljubljen u nju, danima je pratio po gradu, iako mu je tada jasno stavila do znanja da izme?u njih ne?e biti nita, jer voli mla?e mukarce. Nico je opet u ve? nekoliko puta pomenutoj simbolici, bila zavisnica od droge.
ene su oduvek bile njegova velika inspiracija. Kada je imao 16 godina rekao je da zbog ena pie poeziju. Tada je izjavio: eleo sam ih, a nisam ih mogao imati. Pisao sam poruke enama, tako da ih pridobijem. One su po?ele da ih prikazuju okolo i ljudi su to ubrzo po?eli da nazivaju poezijom. Kada ne bi upalilo sa enama, obratio bih se Bogu.
I na kraju, ja sam samo jedna od ena koje je Leonard o?arao svojim sada ve? dubokim, tihim, sporim, melanholi?nim glasom, koji vie zvu?i kao apat, jer se njegova Venera ( pesma, muzika) u konjukciji sa Neptunom ( o?arati, opiti), nalazi u egzaktnoj konjukciji sa mojim Suncem i Merkurom na 12.stepenu Device.

Tekst zavravam stihovima njegove pesme :

Dance me to the end of love.

Oh let me see your beauty,
when the witnesses are gone
Let me feel you moving,
like they do in babylon
Show me slowly what
I only know the limits of
Dance me to the end of love


Autor: Biljana Jovanovi?

Comments 

 
+4 #3 2011-10-01 17:58
super tekst
 
 
+4 #2 2011-09-29 20:14
odlicna analiza :sunce:
 
 
+11 #1 strelica 2011-08-02 06:51
Kad citam nekoliko reci po redosledu 'muzika','kreativna inspiracija', 'plodnost', 'pesma', 'muza',itd , opustaju me skroz, kako mi bilo lepo...

Jos jedan odlican tekst, bravoooo!