NAJVEŠTIJI  FALSIFIKATOR NA SVETU

Zamislite da se nalazite u čuvenom muzeju " Luvru " i da posmatrate portret " Mona Lize ". Kako ćete znati da li je pred vama originalno delo?

Verujem, da "obični smrtnici" nikako ne bi mogli da primete razliku, ali i da bi učenim ljudima, kustosima i profesorima umetnosti, to teško pošlo za rukom bez dublje analize koja danas često podrazumeva mikroskopsko posmatranje, hemijsku i ko zna još kakvu analizu.

NAJVETIJI FALSIFIKATOR NA SVETU

Zamislite da se nalazite u ?uvenom muzeju " Luvru " i da posmatrate portret" Mona Lize ". Kako ?ete znati da li je pred vama originalno delo?

Verujem, da "obi?ni smrtnici" nikako ne bi mogli da primete razliku, ali i da bi u?enim ljudima, kustosima i profesorima umetnosti, to teko polo za rukom bez dublje analize koja danas ?esto podrazumeva mikroskopsko posmatranje, hemijsku i ko jo zna kakvu analizu.

Nije poznato koliko je blaga u svetskim muzejima i umetni?kim galerijama originalno i za koliko falsifikata se nikada ne?e saznati. Jer falsifikatori umetni?kih dela su ?esto bili bistriji od mnogih stru?njaka i vetiji od samih velikana svetskog slikarstva. Takav je bio Hans van Megeren ?ija je prevarantska karijera otkrivena sticajem ?udnih okolnosti.

Naa pri?a po?inje posle sloma nacisti?ke Nema?ke 1945. godine. U prvim danima posle zavretka rata organizovan je lov na preostale ratne zlo?ince i njihovu imovinu. Saveznici su plenili svo blago i neprocenjiva umetni?ka dela koje su nacisti oteli ili odkupili (to je bila prava rektost) od drugih naroda tokom rata. Mnoga takva, svetska dela pronali su u vili Hermana Geringa, me?u kojima je bila i slika pod nazivom "ena uhva?ena u preljubi" Jana Vermera, za koju su istraitelji kasnije saznali da je bila uredno otkupljena od jednog holandskog majstora za 160.000 funti. Svi putevi istrage su se zavravali kod holandskog majstora Hansa van Morgena, koji je ubrzo uhapen i izveden pred sud.

Optuili su ga za izdaju i saradnju sa nacistima, za ta ga je ?ekala smrtna kazna.

Kako bi je izbegao, Hans van Megeren je bio prinu?en da sve prizna. Rekao je da je daleko od toga da je on sara?ivao sa nacistima, naprotiv, pravio ih je budalama. I samog Geringa je namagar?io jer mu nije prodao Vermera, ve? delo koje je sam naslikao. Osim toga, priznao je da je prodao ?itavo tuce drugih Vermera za ogromne sume irom sveta.

Hans van Megeren ro?en je 10.oktobra 1889, u 16:22 h, Deventer, Netherlands

Podznak mu je na 17. stepenu Riba to je prvi pokazatelj da je on sklon umetnosti. Vladalac Ascendenta Neptun (umetnost) je u konjunkciji sa Plutonom (tu?e) u 2. polju (ono to je nae, ono to pripada nama - postaje njegovo delo), to pokazuje da on falsifikovanjem tu?ih dela i njihovom prodajom zara?uje velike sume novca. Isti ovaj aspekt je "krivac " to su ga vrlo lako povezali sa prodatom slikom prona?enom kod Geringa jer je Neptun - umetni?ka slika u konjunkciji sa Plutonom - nacisti. Ali Neptun predstavlja la i prevaru to pokazuje da je on prevario Geringa.

Kada je uhapen reio je da na sudu ispri?a istinu. Njegovo 12. polje (zatvor) po?inje u Vodoliji (istina) ?iji je vladalac Uran (istina) u 7. polju (na sudu). Uran se nalazi na 22. stepenu (biti ubijen) u 7. polju (po presudi) te je o?igledno da ga je ?ekala smrtna kazna ukoliko to ne kae istinu. Pobedila je njegova elja za slobodom (Uran) i njegova elja za ivotom (u konjunkciji sa Suncem), te je on priznao da je falsifikator i time sebi spasao ivot.

Sud mu u prvi mah nije verovao. A i kako bi, kada je nekoliko destina vrhunskih svetskih stru?njaka za umetnost, kustosa i istori?ara umetnosti reklo da je slika "ena uhva?ena u preljubi" originalno delo Jana Vermera ?! Karakteristi?no je za osobe koje imaju Ascendent u Ribama da im drugi ljudi ne veruju. Tako je bilo i sa Hansom van Megerenom, koji je sudu ponudio neto to se nije moglo odbiti - da pred svedocima, na samom sudu, naslika sliku Vermera koji ?e obmanuti sve prisutne stru?njake. Sudija mu je pruio ansu.

Venera (slika) na vrhu 7. polja (su?enje), ali i vladalac 7. polja, Merkur u Vagi (slikati) je pokazatelj da je on slikao na su?enju. Slika se zvala " Isus me?u lekarima", to je u skadu sa njegovim Ascendentom u Ribama (Isus, lekari) koji ga je naveo na izbor te slike.

Fortuna, arapska ta?ka sre?e u 7. polju (su?enje) i dobar aspekt drugog vladara Ascendenta,Jupitera u 10. polju (uspeh) sa Merkurom (vladarom 7. polja - sud) doneli su mu osloba?aju?u presudu. Ipak, na slobodi nije bio dugo, jer je kasnije opet izveden pred sud zbog prevare, pa je optuen na 12 meseci zatvora. Samo 6. nedelja nakon toga on umire od sr?anog udara - Vladar 12. polja (zatvor) je Uran koji se nalazi u konjunkciji sa Suncem (sr?ani udar).

Jo jedan zanimljiv podatak iz ivota Hansa van Megerena je to da je on odlu?io da se bavi falsifikovanjem umetni?kih dela onog trenutka kada je uvaeni i pompezni profesor Dr Abraham Bredijus iskritikovao njegovu izlobu slika u Hagu. To je bio njegov kraj, izjavili su kriti?ari.

Nakon toga, Hans van Megeren, odlu?uje da slika kopije originalnih dela umetnika koga je profesor Dr. Bredijus najvie cenio - Vermera.

Cele 1936. godine van Megeren je radio na svom velikom delu, savreno izvedenom " Vermeru" koje je nazvao "Hrist i u?enici u Emausu". Potom je "ostario" sliku za 300 godina pomo?u procesa koje je marljivo razvio. Kada je slika bila zavrena, ponudio ju je jednom advokatu iz Francuske. Advokat je eleo da se uveri u autenti?nost slike, pa se zbog procene obratio profesoru Dr. Bredijusu koji je vaio za vode?eg svetskog autoriteta kada se radi o Vermeru. On je bez oklevanja rekao da je to original. Hans van Megeren se tome slatko smejao.

7. polje opisuje javne neprijatelje,tj. osobe koje su nam se javno zamerile. Njegovo 7. polje po?inje na 17. stepenu (stepen Lava - profesor) ?iji je vladalac retrogradni Merkur u Vagi na 28. stepenu koji deluje i na 29. stepenu (stepen Lava - profesor). Merkur se nalazi skoro na vrhu 8. polja (polje korpije - osveta) zbog ?ega Hansa van Megeren eli da se osveti profesoru koji mu je unitio karijeru. Jo jedan pokazatelj da mu je profesor neprijatelj je Sunce (profesor) u 7. polju. Sunce je u konjunkciji sa vladaocem 12. polja (zavere, prevare) te je on na kraju uspeo da se osveti tako to je prevario profesora Dr. Bredijusa, poturaju?i mu lanu sliku za koju je ovaj oduevljeno rekao da je original.


Autor : Ana Rakovi?

Comments 

 
-1 #2 2011-08-26 20:35
Ja sam bila u Luvru pre par godina i bas sam htela da odem da vidim cuvenu Monu Lizu. Prvo sto bode oci jeste da hrpa japanasa sa kamerama sa blicevima skljocaju na 2 metra od slike. I to ne samo pre Monom, nego po celom muzeju. O cemu to govori - da sve (ili skoro sve) slike, koje su izložene u javnosti su dobre kopije - prevara. Muzej je Neptun - i zasto bi mi od nega ocekivali neku istinu?
 
 
+10 #1 Nikola 2011-08-04 13:48
Šta reći, odlično urađena rektifikacija...