ZAŠTO JE "TITANIK" POTONUO?

Postoji stara izreka "Kada sve izgleda u najboljem redu, kada je sve savršeno, tada najpre treba da se čuvate", jer su velike pretpostavke da tada može nešto krenuti nizbrdo. Tako je bilo i daleke 1912. godine kada je najnoviji, najlepši i najveći prekookeanski brod "Titanik" krenuo na svoje prvo i poslednje putovanje.
Tvorci "Nepotopivog" bili su ponosni na svoje "čedo" koje se spremalo na put bez povratka.

ZATO JE "TITANIK" POTONUO?

Postoji stara izreka " Kada sve izgleda u najboljem redu, kada je sve savreno, tada najpre treba da se ?uvate", jer su velike pretpostavke da tada moe neto krenuti nizbrdo. Tako je bilo i daleke 1912. godine kada je najnoviji, najlepi i najve?i prekookeanski brod "Titanik" krenuo na svoje prvo i poslednje putovanje.
Tvorci "Nepotopivog" bili su ponosni na svoje "?edo" koje se spremalo na put bez povratka. ?esto sam se pomiljala, da je ljudski ego, glavni krivac za njegovo potonu?e. Da nije bilo tog ega, da nisu svi smatrali da je "Titanik" nepotopiv imao bi dovoljno ?amaca za spasavanje i time niko ne bi zavrio u ?eljustima ledenog mora. No, konstruktori i ?elni ljudi su mislili druga?ije, i time uzeli sudbinu 1.517 ljudi u svoje ruke. Glumili su bogove, a kaznio ih je Bog mora.

Kao to svaki ?ovek ima svoju natalnu kartu koja se pravi na osnovu njegovog datuma, vremena i mesta ro?enja, tako ga ima i sve to nas okruuje, a samim tim, i brodovi. Ipak, u slu?aju "Titanika" ne znam za koju natalnu kartu da se opredelim, jer su sve podjednako vane. Da li je to datum porinu?a broda u more dok je jo bio na gradilitu, datum kada je zavren i krenuo ka Southampton-u ili datum kada je krenuo na svoje prvo putovanje. Sve tri natalne karte, su podjedano interesantne, i sve ukazuju na isto. Na katastrofu.

Datum porinu?a "Titanika" na pristanitu: 31.5.1911. godine, 12:13 pm, Belfast, Ireland
Vladalac Ascendenta, Merkur nalazi se u 9. polju (daleka putovanja) to je pokazatelj da je " Titanik" namenjen za prekookeanska putovanja. Ali, Merkur se nalazi u konjunkciji sa Saturnom (prepreka) to pokazuje da ?e "Titanik" na svom putovanju udariti u neku prepreku. Saturn, predstavlja led, tj. santu leda. Ukratko, na svom prekookenskom putovanju "Titanik" ?e udariti u santu leda.
ta ukazuje na katastrofu?
3. natalno polje uvek opisuje putovanja i ta nas na njemu o?ekuje. Ono po?inje u korpiji. Oba vladara, Mars i Pluton se nalaze u kvadratu (lo aspekt) , to ne sluti nita dobro. Uz to, Mars se nalazi na 28. stepenu Riba gde je nekretnica eat, odgovorna za velike pomorske nesre?e i davljenja, a Pluton je na nekretnici Betelgez, koja je ?esto aktivirana u saobra?ajnim nesre?ama.
Mesec, koji predstavlja ljude, nalazi se na 24. stepenu, stepenu Riba, koji ukazuje na davljanje.

Datum kada je Titanik krenuo iz luke u Belfastu ka Southampton-u : 2.4.1912. godine, 6:00 am, Belfast, Ireland
Ovo je glavna "Titanikova" natalna karta jer je on tada prvi put zaplovio. Na samom Ascendnetu je Merkur (putovanje) koji govori o "Titanikovoj" svrsi. Vladalac Ascendenta, Mars je u konjunkciji je sa Plutonom na nekretnici Betelgez, odgovornoj za veliki broj nesre?a, u 3. polju (na putovanju). Osim toga, Pluton i Mars su vladaoci 8. polja (smrt), te je sada vie nego o?igledno ta "Titanik" moe da o?ekuje na putovanju.
Vladalac 9. polja (prekookeanska putovanja), Jupiter, nalazi se na 15. stepenu (saobra?ajna nesre?a) u 8. polju (sa smrtnim ishodom).
Saturn koji predstavlja santu u koju su udarili nalazi se na 18. stepenu (?avolski stepen) u 1. polju (sam brod) te je to jasan pokazatelj ta je bio glavni okida? energija ovih loih postavljenih planeta.
Sunce u Ovnu na 12. stepenu u 12. ku?i pokazuje na propuste i greke, kako samog kapetana (Sunce) tako i ljudi koji su pravili brod (Ovan - gradnja) i onih koji ?e na njemu raditi (Ovan).

Titanik je 10. aprila 1912 godine, ta?no u podne, isplovio iz Sauthampton-a i krenuo put Atlantika.
Ascendent u Lavu, a potom, vladar Ascendenta, Sunce na vrhu 10. polja ukazuje na veli?nu "Titanika". Pri tom, ne mislim samo na njegovu stvarnu veli?inu u visini i metrima, koja je, zaista tom prilikom premaena, nego u veli?ni sigurnosti i superiornosti u odnosu na ostala dostignu?a brodogradnje tog doba. " Titanik" je za sve bio nepotopivi! Pa ?ak i za mnoge bogatae tog doba, koji su zbog prestia rezervisali karte za putovanje nekoliko meseci unapred. Svi su grdno pogreili, jer Sunce koje predstavlja ovaj brod se nalazi u kvadratu sa Neptunom (greka) u 12. polju (greka). Ovaj aspekt je pokazatelj i kako ?e brod zavriti, jer Sunce, koje predstavlja sam brod je u loem aspektu (kvadrat) sa Neptunom u 12. polju (brodolom).
Osim toga, ovaj aspekt ukazuje na greku kapetana. Njegove odluke su prikazane 10. poljem. Ono po?inje u Ovnu, a njegov vladalac Mars je u konjunkciji sa Plutonom koji se nalazi na nekretnici Betelgez (saobra?ajne nezgode). Mars je inkonjunkciji (jako lo aspekt) sa Uranom (brzina) na 3. stepenu (putovanje) te je kapetanova odluka da brod zaplovi punom snagom, tj. najbre to moe (Uran) bio katastrofalan. Uran (brzina) vladalac 8. polja (smrt) odveo ih je pravo na put bez povratka.

Hajmo sad da zavirimo u natalnu kartu kapetana broda, Edvarda Smita, koji je sebe i ostalih 1.516 ljudi odvezao pravo u smrt.

Kapetan Edvard Smit (Edward Smith) ro?en je 27.1.1850. godine, u 8:52 am, Stoke-on-Trent, England
Ascendent u Ribama, sa Neptunom (brod) na 3. stepenu (putovanja) na samom Ascendentu je pokazatelj da je on kapetan broda. Vladalac 3. polja, Merkur (putovanja) nalazi se na 24.stepenu (stepen Riba - brod) u konjunkciji je sa Junim ?vorom (stradanja), to ukazuje na nesre?u u toku putovanja.
Merkur u Vodoliji, vladalac njegovog 3. polja (na?in putovanja) nam ukazuje na ?injenicu da kapetan voli brzinu, brzu vonju, te ne ?udi to je izdao nare?enje da " Titanik" zaplovi najbe to moe. Ta odluka je bila ogromna greka jer se Merkur nalazi u 12. polju (greka). Brzina je predstavljena i Uranom, koji se nalazi u njegovom 1. polju (on je izdao nare?enje) a samim tim ugrozio ivote svih, jer se Uran nalazi na 22. stepenu (ubiti, biti ubijen) a u konjunkciji je i sa Plutonom (smrt), vladaocem 8. polja (stradanje). Uran (brzina) na 22. stepenu (stepen Jarca - santa leda) govori i da je on na santu nalateo punom brzinom. Osim toga Saturn (santa) nalazi se na 3. stepenu (putovanje) te je bilo skoro neminovno da kad, tad naleti na santu leda.
O?evici tvrde, da je kapetan u toku ovog putovanja dobio informaciju (Merkur) da je more ispred puno santi leda, ali on je to ignorisao (Merkur u 12. polju ne slua informacije), a potom, istog trenutka naredio da " Titanik" zaplovi jo bre (Merkur - putovanje u Vodoliji - brzina). Zna?i, to je sasvim ta?no.
9. polje govori o prekookeanskim putovanjima i ta se na njemu deava. Ono po?inje u znaku Strelca ?iji se vladalac Jupiter, nalazi na 22 stepenu (santa). Jupiter je retrogradan tako da deluje i na 23. stepenu koji pripada Vodoliji, koja predstavlja brzinu. Jo jednom - Zbog brze vonje sudar sa santom leda je neizbean.
Jupiter je planeta sre?e, ali kapetan Edvard Smit je imao lou sre?u jer jer Jupiter u Devici u svom padu (smanjen uticaj planete).
6. polje koje opisuje njegove podre?ene, tj. radnike na brodu po?inje u znaku Raka. Prirodni vladalac ovog znaka je Mesec, koji ujedno predstavlja i sve putnike na brodu. Mesec je u kvadratu (lo aspekt) sa Plutonom (vladalac 8. polja) te sve njegove zaposlene i putnike ?eka ista sudbina - smrt.
Njegovo 8. polje, koje po?inje u korpiji, govori kakva ga je smrt zadesila. Prvi vladalac, Mars, nalazi se u Blizancima, u 3. polju to ukazuje da je on stradao u toku vonje. Drugi, Pluton, nalazi se u konjunkciji sa Uranom, koji je vladalac 12. polja (Neptun - more). Njegov grob osta?e nepoznat, jer se vladalac 4. polja (grob), Merkur nalazi na 24. stepenu (stepen Riba - more) u 12. polju (more).

FILM "TITANIK" iz 1997. godine

Film koji do sada dri rekord po broju osvojenih Oskara je ostvarenje filmskog reditelja Dejmsa Kamerona.
ta je privuklo ovog svetskog stru?njaka za snimanja i fotografisanja i velikana filmskih ostvarenja koji obaraju rekorde u gledanosti, da se posveti snimanju filma o "Titaniku"?

Dejms Kameron (James Cameron) ro?en je 16.18.1954, 11:49:23 am, Kapuskasing, Canada
Na to je najvie uticao Neptun koji predstavlja brod i koji se nalazi u njegovom 12. polju to ukazuje da je brod potonuo. Ali i Saturn, koji predstavlja santu leda koji se nalazi na 3. stepenu koji predstavlja putovanje.
Ko to vidite, nai ivotni izbori i interesovanja, kao i izbor Dejmsa Kamerona, nije slu?ajan.
To nam mogu potvrditi i natalne karte dvoje glavnih glumaca ovog filma : Kejt Vinslet i Leonardo Di Kaprio.

Kejt Vinslet (Kate Elizabeth Winslet) ro?ena je 5.10.1975, u 7:15 am, Reading, England
Podznak u Vagi na 11 stepenu (stepen Vodolije) i Sunce na 11. stepenu ukazuje na njenu elju za slobodom i nezavisno?u, koja, ukoliko joj je uskra?ena moe da se zavri buntom, to je karakteristika Vodolije. Poto su Ascendent i Sunce u Vagi, ona iskazuje svoj bunt zbog izbora bra?nog partnera koji joj je nametnut. Kada joj ni to ne polazi za rukom, njen slede?i korak je ono to je njen prirodni nagon sa Ascendentom na 11. stepenu (stepen Vodolije) i Suncem na 11. stepenu, a to je pokuaj samoubistva (karakteristi?an za Vodoliju).
Njeno 5. polje (ljubav) po?inje u Vodoliji, te ne ?udi to svoju ljubav pronalazi ba u tom suicidnom trenutku.
Tre?e natalno polje govori o na?inu putovanja i prevoznog sredstva. U njemu se nalazi Neptun, te se zbog toga ona putuje brodom. 3. polje po?inje u Strelcu (raskono preookeansko putovanje), ?iji je vladalac Jupiter u 7. polju (partner) - koji je finansirao njen verenik. Vladalac 7. polja je Mars ( mu je agresivan, kontrolie je) poloen u 9. polju (prekookeansko putovanje), gle ?uda, opet na nekretnici Betelgez, odgovornoj za saobra?ajne nesre?e. Vladalac 9. polje (prekookeanska putovanja) je Merkur (putovanje) u Vagi (partner) na 20. stepenu (stepen korpije - stradanje).
Njena ljubav, Leonardo di Kaprio, predstavljen je 5. poljem, ?iji je vladalac Uran u korpiji (smrt) te je i on nastradao.

Leonardo Di Kaprio (Leonardo Di Caprio) ro?en je 11.11.1974, u 2:47, Los Angeles, California, USA
Kada se vladalac Ascendenta, u ovom slu?aju Venera, na?e u korpiji, osoba je podlona nesre?ama. Ta ista Venera je vladalac i njegovog 8. polja (smrt) te je to jo vie naglaeno. Sunce koje predstavlja sam ivot nalazi se u korpiji (smrt) na 18. stepenu (zla kob). Osobu sa ovakvim horoskopom nesre?a ne moe da zaobi?e (na filmu).
I njegovo 3. polje po?inje u Strelcu (prekookeansko putovanje), u kojem se nalazi Neptun (brod) na 8. stepenu (stepen korpije - smrt).
Njegovo 5. polje koje predstavlja devojke i ljubavne partnere po?inje u Vodoliji, te on upoznaje svoju voljenu u trenutku kada ona eli da izvri samoubistvo (Vodolija). 5. polje po?inje na 5. stepenu (stepen Lava - ljubav) te se on odmah zaljubljuje u nju. Ovaj stepen govori i o njenom bogatom i uticajnom poreklu. Vladalac, Uran, je smeten u znak Vage, to ukazuje na njenu lepotu (Vaga) ali i na ?injenicu da je ona u trenutku poznanstva imala kraj sebe partnera (Vaga - partnerstvo).

SKRIVENO BLAGO

"Titanik" je potonuo 15. 4. 1912 godine u 2:20 am, na lokaciji 4143?32?N, 4956?49?W gde se i danas nalazi

Verovatno ste ?uli za pri?u o blagu koje je "Titanik" prevozio. To i ne ?udi, ako se zna da je njime putovao i svoj ivot na njemu okon?ao tadanji tre?i milijarder sveta Don Astor IV. Mnogi lovci na blaga pokuavali su da do?u do olupine " Titanika" i da se domognu barem dela kola?a. Moda bi oni bili uporniji, kada bi znali pravu istinu koju ?u vam sada otkriti: " Na Titanikovoj olupini se nalazi basnoslavno bogatstvo!".
Ako pogledamo 12. polje karte trenutka kada je " Titanik" potonuo vide?emo na ono po?inje na 12. stepenu Jarca. Ba ovaj 12. stepen Jarca predstavlja skriveno blago neprocenjive vrednosti.
"Titanik" lei u me?unarodnim vodama, a to zna?i da ?e plen pripasti onome ko ga se prvi dokopa.

AUTOR : ANA RAKOVI?

Comments 

 
-1 #4 2011-10-13 02:40
1,522 SOULS met gruesome death...God rest their souls....

TIME is at hand to reverse the Tzolkin and undo the evil.

Violet Jessop, a nurse, incredibly survived the wrecks of the Olympic, Britannic and Titanic.

Born 02/10/1887 Bahia Blanca, Argetina, died 05/05/1971,( heart failure) Great Ashfield, Suffolk).

She was on board RMS Olympic, when it collided with the HMS Hawke in 1911. She survived the sinking of both sister ships, Titanic and Britannic(1916).

She saved a baby from Titanic, and while on board the Carpathia a woman grabbed the baby she was holding and ran off with it without saying a word.
 
 
-1 #3 2011-10-13 01:51
TITANIC'S IDENTICAL SISTERS

TITANIC, OLYMPIC, GIGANTIC (later changed to Britannic).

(Sounds like Biblical Nephilim- Evil giants).

http://youtu.be/FdcrPAJxNG8

When the Titanic left the Harland and Wolff docks, in Belfast, on her way to the South Hampton docks, for her maiden voyage. Why did she have a newly named room, The Olympic room? Is it because, a lot of shipping merchants believe, it is bad luck to change the name on a ship, and J Bruce Ismay, and J.P. Morgan, thought it best, to have the Olympics name still somewhere on board?
 
 
+2 #2 2011-10-11 18:27
Every super-rich and powerful person in America who opposed FED got free ticket to travel on Titanic.

B. Guggenheim, J. Strauss, J.J. Astor...

Nikola Tesla warned both Astor and Morgan not to go.

Morgan was 'superstitious', so he did not use the ticket. Tesla's letter is still in Moragan's family possession. Astor ignored the Tesla letter.

FED was established in 1913.

BTW, Titan or Saturn VI is the biggest Saturn's moon.
 
 
+10 #1 strelica 2011-09-19 11:09
Odlican tekst!